Hoe controleer ik het digitale echtheidscertificaat van een verklaring?

Het BIG-register verstrekt de volgende digitale verklaringen: Uittreksel BIG-register (summary) en een Certificate of Current Professional Status (CCPS). Een digitale verklaring is een officieel document voorzien van een digitaal echtheidscertificaat dat bewijst dat het document origineel is en door het BIG-register is afgeven. 

Een digitale verklaring heeft de volgende kenmerken:

  • Het is een pdf-bestand en kan worden geopend met Adobe Reader. Het is nooit een beeldbestand (png, jpeg, jpg, gif, tiff, psd, enzovoort).
  • Bovenaan het document staat een blauwe balk met de melding ‘Gecertificeerd door het BIG-register, CIBG, certificaat uitgegeven door KPN BV PKloverheid Organisatie Services CA – G3’.

De verklaringen kunnen alleen digitaal worden gebruikt. Printen maakt het document ongeldig.


Een verklaring met een geldig echtheidscertificaat van het BIG-register ziet er zo uit:

Voorbeeld blauwe balk boven aan verklaring van het BIG-register. In deze balk staat de volgende tekst: Gecertificeerd door het BIG-register, CIBG, certificaat uitgegeven door KPN BV PKloverheid Organisatie Services CA – G3.

Doorloop de onderstaande stappen om na te gaan of de verklaring echt en goed gewaarmerkt is.