Werknemer met een buitenlands diploma

Wilt u als werkgever een zorgverlener uit het buitenland aannemen? Controleer altijd of de zorgverlener die u wilt aannemen in het BIG-register geregistreerd is of een erkenning heeft van het CIBG.

De volgende beroepsgroepen mogen pas zelfstandig werken als ze in het BIG-register geregistreerd zijn: artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, geregistreerd-mondhygiënisten (tijdelijke registratie), klinisch technologen, orthopedagogen-generalist, physician assistants, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen.

Zorgverleners met een ander beroep mogen pas zelfstandig werken in Nederland na erkenning van hun buitenlands diploma.

Europese Beroepskaart voor apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen

Apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen met een buitenlands diploma kunnen een Europese Beroepskaart (EBK of EPC) aanvragen. Werkgevers kunnen de gegevens van de zorgverlener met een EBK bekijken op de website van Europa. Hiervoor heeft u de naam van de zorgverlener en het nummer van het identiteitsbewijs nodig. U kunt dan zien of voor deze zorgverlener een EBK is afgegeven en of deze nog geldig is.

Tijdelijk werken in Nederland met een Europees diploma?

Een zorgverlener met een Europees diploma die tijdelijk werkzaamheden in Nederland wil uitvoeren die alleen zelfstandig door een BIG-geregistreerde zorgverlener mogen worden uitgevoerd, kan gebruik maken van de vrije dienstverrichting. Een BIG-registratie is dan niet vereist, maar hiervoor moet wel een aanvraag Tijdelijke en Incidentele dienstverrichting worden ingediend. Dit is alleen mogelijk voor beroepsbeoefenaars die in een ander EU land bevoegd zijn om het beroep uit te oefenen en beschikken over een Europees diploma van de beroepsopleiding. Bij de aanvraag moet een aantal documenten worden meegestuurd. Informatie over de procedure, de voorwaarden en de vereiste documenten vindt u onder Tijdelijk werken in Nederland.

Tijdelijke en Incidentele dienstverrichting via Europese Beroepskaart

Apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen kunnen toestemming voor tijdelijke en incidentele dienstverrichting ook aanvragen via de Europese Beroepskaart (EBK of EPC).