Werknemer met een buitenlands diploma

Wilt u als werkgever een zorgverlener uit het buitenland aannemen? Controleer altijd of de zorgverlener die u wilt aannemen in het BIG-register geregistreerd is of een erkenning heeft van het CIBG.

De volgende beroepsgroepen mogen pas zelfstandig werken als ze in het BIG-register geregistreerd zijn: artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, physician assistant, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen.

Zorgverleners met een ander beroep mogen pas zelfstandig werken in Nederland na erkenning van hun buitenlands diploma.

Europese Beroepskaart voor apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen

Apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen met een buitenlands diploma kunnen een Europese Beroepskaart (EBK of EPC) aanvragen. Werkgevers kunnen de gegevens van de zorgverlener met een EBK bekijken op de website van Europa. Hiervoor heeft u de naam van de zorgverlener en het nummer van het identiteitsbewijs nodig. U kunt dan zien of voor deze zorgverlener een EBK is afgegeven en of deze nog geldig is.