Werknemer met een buitenlands diploma

Wilt u als werkgever een zorgverlener uit het buitenland aannemen? Controleer altijd of de zorgverlener die u wilt aannemen in het BIG-register geregistreerd is of een erkenning heeft van het CIBG.

De volgende beroepsgroepen mogen pas zelfstandig werken als ze in het BIG-register geregistreerd zijn: artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, orthopedagoog-generalisten, physician assistant, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen.

Zorgverleners met een ander beroep mogen pas zelfstandig werken in Nederland na erkenning van hun buitenlands diploma.

Europese Beroepskaart voor apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen

Apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen met een buitenlands diploma kunnen een Europese Beroepskaart (EBK of EPC) aanvragen. Werkgevers kunnen de gegevens van de zorgverlener met een EBK bekijken op de website van Europa. Hiervoor heeft u de naam van de zorgverlener en het nummer van het identiteitsbewijs nodig. U kunt dan zien of voor deze zorgverlener een EBK is afgegeven en of deze nog geldig is.

Tijdelijk werken in Nederland met een Europees diploma?

Een zorgverlener met een Europees diploma die tijdelijk werkzaamheden in Nederland wil uitvoeren die alleen zelfstandig door een BIG-geregistreerde zorgverlener mogen worden uitgevoerd, kan gebruik maken van de vrije dienstverrichting. Een BIG-registratie is dan niet vereist, maar hiervoor moet wel een aanvraag Tijdelijke en Incidentele dienstverrichting worden ingediend. Dit is alleen mogelijk voor beroepsbeoefenaars die in een ander EU land bevoegd zijn om het beroep uit te oefenen en beschikken over een Europees diploma van de beroepsopleiding. Bij de aanvraag moet een aantal documenten worden meegestuurd.

Aanvraag Tijdelijke en Incidentele dienstverrichting

Apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen kunnen toestemming voor tijdelijke en incidentele dienstverrichting aanvragen via de Europese Beroepskaart (EBK of EPC). Overige beroepen kunnen een aanvraagformulier opvragen via het contactformulier.

Pas nadat de aanvraag is goedgekeurd en er toestemming van het BIG-register is gegeven voor het tijdelijk en incidentele verrichten van diensten in Nederland, mag worden gestart met werken.

Geldigheid

De toestemming is geldig voor 1 jaar. Na een jaar moet er opnieuw toestemming worden gevraagd via dezelfde procedure. Hierbij worden de documenten nogmaals getoetst aan de wettelijke vereisten. Ook wordt het tijdelijke en incidentele karakter van de werkzaamheden opnieuw getoetst.

Goed om te weten:

  • U bent verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten wanneer u zelfstandig als zorgverlener in Nederland werkt, ook al is dit maar tijdelijk. U kunt de mogelijkheden met uw werkgever bespreken. 
  • U kunt altijd een aanvraag voor registratie in het BIG-register indienen. Op deze manier weet u zeker dat u voor langere tijd in Nederland werkzaam kan zijn. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u direct een aanvraag indienen voor inschrijving in het BIG-register, of moet u eerst een aanvraag voor een verklaring van vakbekwaamheid of een erkenning van beroepskwalificaties aanvragen. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden en de beoordeling van deze aanvragen.