Werken op de BES-eilanden

Wilt u als arts, tandarts, apotheker of verloskundige werken op Bonaire, Sint Eustatius of Saba (BES-eilanden)? Dan heeft u een BES-ontheffing nodig. Een BES-ontheffing is maximaal 4 jaar geldig.

Wie heeft een BES-ontheffing nodig?

Op de BES-eilanden heten de beroepen arts en tandarts: geneeskundige en tandheelkundige. U heeft ook een BES-ontheffing nodig als u tijdelijk of af en toe op de BES-eilanden gaat werken.

BES-ontheffing aanvragen met BIG-registratie

  1. Vul het formulier in;
  2. Print het formulier en onderteken het;
  3. Scan het getekende exemplaar;
  4. Stuur het gescande formulier naar info@besontheffingen.nl.

BES-ontheffing aanvragen zonder BIG-registratie

Heeft u een buitenlands diploma maar geen BIG-registratie? Dan kan het zijn dat u een Verklaring van vakbekwaamheid BES moet aanvragen. Dit duurt langer.

Neem hiervoor contact op met het klantcontactcentrum via info@besontheffingen.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, het land op uw diploma, de exacte naam/titel en datum van uw diploma en uw telefoonnummer.

Kosten en doorlooptijd

Het aanvragen van een BES-ontheffing is gratis. De aanvraagprocedure duurt maximaal 8 weken als u een BIG-registratie heeft of als uw diploma voorkomt op de lijst aangewezen diploma’s.