Overzicht bewijsstukken

Op deze pagina vindt u een overzicht met de documenten (bewijsstukken) die u nodig heeft om een ontheffing aan te vragen. Ook leest u hier wanneer vertaling van de documenten noodzakelijk is en aan welke eisen deze vertaling dan moet voldoen.

Overzicht documenten per aanvraag

Vertalingen van de documenten

Zijn uw documenten in een andere taal opgesteld dan Nederlands of Engels, dan moet u zowel het document in de oorspronkelijke taal als een originele vertaling toevoegen. De vertaling moet gedaan zijn door een beëdigd vertaler. Als u een kopie van de vertaling opstuurt, moet u deze laten waarmerken door de instantie die het document heeft afgegeven of een notaris die gevestigd is in een EER-lidstaat.

Let op: de vertaler kan het originele document dat u laat vertalen niet waarmerken. Dit kan alleen door de instelling die het document heeft afgegeven of door een notaris uit een EER-lidstaat.