Wat is een gewaarmerkte kopie?

Een gewaarmerkte kopie is een kopie van een document met een originele waarmerkstempel (inktstempel) en een handtekening of paraaf van de instelling die het document heeft afgegeven, of van een notaris die in een EER-lidstaat is gevestigd.

Het waarmerkstempel en de handtekening of paraaf verklaren dat de inhoud van de kopie gelijk is aan het origineel. Wij vragen om een gewaarmerkte kopie omdat dit document voldoende echtheidskenmerken heeft.

Met opleidingsinstellingen is afgesproken dat zij bij de diploma-uitreiking een of meer gewaarmerkte kopie├źn meegeven.