Hoe zien documenten/bewijsstukken die ik vanuit het buitenland moet aanleveren er uit?

Doet u een aanvraag voor een BIG-(her)registratie en heeft u buitenlandse werkervaring of vraagt u erkenning van uw buitenlandse diploma aan? Dan moet u bij uw aanvraag een aantal documenten (bewijsstukken) aanleveren. Om u te helpen bij het aanleveren van documenten die aan de gestelde eisen voldoen, hebben wij hieronder een aantal voorbeelden met toelichting geplaatst.  

Klik om te vergroten.

Een CCPS (Certificate of Current Professional Status) moet de volgende gegevens bevatten: volledige naam, geboortedatum, diplomadatum en de inschrijfdatum in het bevoegdheidsregister van uw beroep in het betreffende land met uw registratienummer. Verder moet uit dit document blijken dat er geen bevoegdheidsbeperkingen van kracht zijn en dat het beroep zelfstandig mag worden uitgevoerd. Daarnaast bevat het document een stempel en paraaf van de bevoegde autoriteit van het land. Door op de afbeelding te klikken kunt u een voorbeeld zien van een CCPS in het Italiaans en een officiële vertaling van dit CCPS naar het Nederlands.

Klik om te vergroten.

Een CGC (Certificate of Good Conduct) moet de volgende gegevens bevatten: volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats. Verder moet uit dit document blijken dat er geen sprake is van strafrechtelijke veroordelingen. Daarnaast bevat het document een stempel en paraaf van de bevoegde autoriteit van het land. Door op de afbeelding te klikken kunt u een voorbeeld zien van een CGC in het Italiaans en een officiële vertaling van dit CGC naar het Nederlands.

Klik om te vergroten.

In Nederland moet een CGC (uittreksel uit het strafregister) de volgende gegevens bevatten: volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en woonplaats. Verder moet uit dit document blijken dat er geen sprake is van strafrechtelijke veroordelingen. Daarnaast bevat het document een elektronisch waarmerk om de echtheid van de verklaring te kunnen controleren. Door op de afbeelding te klikken kunt u een voorbeeld zien van een CGC in het Nederlands.

Klik om te vergroten.

De Certificate of Conformity moet de volgende gegevens bevatten: volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats en diplomadatum. Verder moet uit dit document blijken dat:

  • de opleiding in overeenstemming is met de minimum opleidingseisen van de EU en,
  • de opleidingstitel gelijkgesteld kan worden met een opleidingstitel vermeld in de lijst aangewezen diploma's

Daarnaast bevat het document een naam, stempel en paraaf van de bevoegde autoriteit van het land. Door op de afbeelding te klikken kunt u een voorbeeld zien van een Certificate of Conformity in het Vlaams (België).