Met een erkend diploma BIG-registreren

Bent u apotheker, arts, fysiotherapeut, geregistreerd-mondhygiënist, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, orthopedagoog-generalist, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige of verloskundige (artikel 3 en 36a-beroepen), dan kunt u na het ontvangen van een verklaring van vakbekwaamheid een aanvraag doen voor BIG-registratie.

STAP 9 - Aanvraag BIG-registratie 120x120

Om in deze beroepen in Nederland te mogen werken, is registratie in het BIG-register verplicht. Alle overige beroepen mogen na erkenning aan het werk in de Nederlandse zorg en hebben geen BIG-registratie nodig. Is uw verklaring van vakbekwaamheid ouder dan 5 jaar, dan gelden er voor uw aanvraag aanvullende eisen. Lees de laatste alinea voor meer informatie.

Voorwaarden voor een BIG-registratie

 • U heeft een erkend diploma voor een van de artikel 3 of 36a-beroepen;
  Met een verklaring van vakbekwaamheid voldoet u aan deze eis.
 • U kunt aantonen dat u de Nederlandse taal beheerst;
  Een Verklaring van vakbekwaamheid is uw bewijs van taalvaardigheid. Uw Verklaring van vakbekwaamheid mag niet ouder zijn dan 2 jaar .
 • U heeft geen actieve bevoegdheidsbeperking voor uw beroep en geen strafrechtelijke veroordelingen.
  U toont dit aan via een CCPS en een CGC. Meer informatie over het CCPS en het CGC vindt u hieronder.

Het CCPS en het CGC

Bij uw aanvraag tot BIG-registratie moet u aantonen dat er in het buitenland geen actieve bevoegdheidsbeperking voor uw beroep voor u van toepassing is en dat er geen strafrechtelijke veroordeling tegen u loopt. U toont dit aan door middel van een Certificate(s) of Current Professional Status (CCPS) en een Certificate(s) of Good Conduct (CGC).

U moet beide bewijzen aanleveren van het land waar u uw diploma heeft gehaald en van alle landen waar u ná het behalen van uw diploma langer dan drie maanden aanvullende stages/coschappen heeft gevolgd of gewerkt heeft in uw beroep. U moet voor elk land apart een certificaat aanleveren.

Zorg dat u deze documenten in huis heeft voordat u de BIG-registratie aanvraagt. Dit voorkomt vertragingen in de aanvraag en mogelijk onnodige extra kosten.

Certificate of Current Professional Status (CCPS)

Dit is een bewijs dat er geen buitenlandse bevoegdheidsbeperkingen van kracht zijn. Het CCPS mag niet ouder zijn dan drie maanden en moet origineel of een gewaarmerkte kopie zijn. Op de lijst met bevoegde autoriteiten vindt u de bij ons bekende buitenlandse organisaties waar u een CCPS of informatie hierover kunt opvragen.

Certificate of Good Conduct (CGC)

Dit is een bewijs waaruit blijkt dat u geen strafrechtelijke veroordelingen heeft. Het certificaat mag niet ouder zijn dan drie maanden en moet origineel of een gewaarmerkte kopie zijn. Op de lijst met bevoegde autoriteiten vindt u de bij ons bekende buitenlandse organisaties waar u informatie hierover kunt opvragen.

BIG-registratie aanvragen

 • Verzamel de gevraagde bewijsstukken;
 • Vul het aanvraagformulier in;
 • Print en onderteken het aanvraagformulier;
 • Voeg de bewijsstukken toe;
 • Stuur de aanvraag en de stukken naar het postadres van het BIG-register (CIBG) in Heerlen.

Verklaring van vakbekwaamheid ouder dan 5 jaar?

Heeft u langer dan 5 jaar geleden uw verklaring van vakbekwaamheid ontvangen, dan gelden er voor uw registratieaanvraag aanvullende eisen op het gebied van werkervaring of scholing. Dit zijn dezelfde eisen als de herregistratiecriteria waar iedere BIG-geregistreerde zorgverlener elke vijf jaar aan moet voldoen om te mogen herregistreren. Bij de registratieaanvraag met een verklaring ouder dan 5 jaar moet u ook gelijk aan deze criteria voldoen en hier documenten (bewijsstukken) voor aanleveren. Op deze website kunt u per beroep lezen wat de criteria zijn waaraan u moet voldoen.

Aanvraagformulier

Bij een verklaring ouder dan 5 jaar gebruikt u voor het aanvragen van uw BIG-registratie het aanvraagformulier registratie aanvragen met ouder diploma. De rest van de procedure is gelijk aan de beschrijving hierboven.