Voorbereiden aanvraag

STAP 2 - Voorbereiden aanvraag 120x120

Voordat u uw aanvraag start, is het belangrijk een aantal zaken te regelen of voor te bereiden.

Ontwikkel uw Nederlandse en Engelse taalvaardigheid

Voor goede en veilige zorgverlening is het belangrijk dat u de Nederlandse taal goed spreekt, begrijpt, leest en verstaat. De meeste van uw aankomend patiënten zijn immers Nederlands. Daarnaast is het voor de kwaliteit van de gezondheidzorg belangrijk de ontwikkelingen op uw vakgebied bij te houden door bijvoorbeeld het lezen van vakliteratuur. Deze vakliteratuur is meestal in het Engels. Het beheersen van de Engelse leesvaardigheid is daarom ook belangrijk. Het aanleveren van een bewijs van Nederlandse taalvaardigheid en Engelse leesvaardigheid is daarom een belangrijk vereiste. Wacht met uw aanvraag tot u de Nederlandse taal en uw Engelse leesvaardigheid voldoende en op het juiste niveau beheerst. U moet bij het indienen van uw aanvraag bewijsstukken meesturen dat u het Nederlands en het Engels op het juiste niveau beheerst. Op de pagina 'Taalvaardigheid' vindt u meer informatie.

Bent u verpleegkundige, arts of tandarts, verdiep u alvast in de beroepsinhoudelijke toets.

Op en via deze website is informatie te vinden over de  BI-toets (voor verpleegkundigen, artsen en tandartsen). Er zijn ook informatiebijeenkomsten over de toets. Meer informatie leest u op de pagina Toetsen.

Verzamel vooraf alle vereiste documenten

Voor de aanvraag moet iedere aanvrager diverse verplichte en gewenste documenten (bewijsstukken) aanleveren. Op deze website vindt u een overzicht van de aan te leveren documenten met een toelichting. Zorg dat u alles compleet heeft voordat u de aanvraag opstuurt. Neem bij twijfel contact met ons op.

Zorg eventueel voor de juiste vertalingen van de documenten

Als uw documenten in een andere taal zijn opgesteld dan Nederlands of Engels, moet u zowel het originele of gewaarmerkte document in de oorspronkelijke taal als een originele vertaling toevoegen. De vertaling moet gedaan zijn door een beëdigd vertaler. Als u een kopie van de vertaling opstuurt, moet u deze laten waarmerken door de vertaler of door een in Nederland gevestigde notaris.

Regel uw inlogmiddel

Alle berichten over uw aanvraag ontvangt u in uw digitale dossier op ‘Mijn BIG-register’. Staat er een nieuw bericht, zoals een brief of een besluit, voor u klaar in uw digitale dossier, dan ontvangt u van ons een e-mailnotificatie op het in uw aanvraag opgegeven e-mailadres. Het kan zijn dat u naar aanleiding van een bericht actie moet ondernemen. Lees een bericht daarom altijd zo snel mogelijk.

Inloggen

Om uw bericht te kunnen bekijken in uw dossier moet u inloggen op ‘Mijn.bigregister.nl’. Inloggen doet u met uw DigiD of uw BIG-login. 

Nog geen DigiD of BIG-login?

Iedereen met een Burgerservicenummer (BSN) kan DigiD aanvragen. Heeft u nog geen BSN, omdat u bijvoorbeeld in het buitenland woont, dan kunt u een BIG-login vragen.

Wilt u geen notificaties ontvangen?

Dan kunt u dit aangeven in uw aanvraag. U ontvangt alle berichten over uw aanvraag dan per post.