Doorlooptijd en kosten

Hoe lang het precies duurt totdat uw diploma erkend is en hoeveel kosten hieraan verbonden zijn, kan verschillen per persoon en per situatie. Zo kunnen de voorbereidingen, zoals het leren van Nederlands, bij de één meer tijd in beslag nemen dan bij de ander. Voor het nakijken en beoordelen van de toetsen en de afhandeling van de aanvraag door ons staan wettelijke termijnen.

Totale duur van de erkenning

In totaal duurt het hele traject gemiddeld tussen de één en de drie jaar vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft opgestuurd. Hoe lang het voor u precies duurt totdat u uw verklaring van vakbekwaamheid ontvangt, hangt af van diverse factoren:

De voorbereidingen

Hoeveel tijd de voorbereidingen kosten verschilt per persoon. Moet u bijvoorbeeld nog Nederlands (bij)leren, dan kost dit tijd. Ook kan het soms lang(er) duren voordat u de benodigde documenten (bewijsstukken), die u bij een buitenlandse instantie heeft opgevraagd, ontvangt.

De aanvraag

Is uw aanvraag volledig en goed ingevuld en heeft u alle documenten (op de juiste wijze) aangeleverd, dan krijgt u binnen 3 weken bericht van ons over de volgende stap. Mist er informatie of is er aanvullende informatie nodig, dan ontvangt u een verzoek om deze informatie alsnog aan te leveren. In de tussentijd ligt de behandeling van uw aanvraag even stil. De totale behandeling van de aanvraag kan hierdoor langer duren.

De toetsen

De toetsen of toetsonderdelen worden op een aantal momenten in het jaar afgenomen. Het kan dus verschillen hoe lang het duurt voordat u kunt deelnemen aan een toets of een toetsonderdeel. Ook is het mogelijk dat u een toets of toetsonderdeel niet in één keer haalt en u moet herkansen. Op de pagina toetsen leest u binnen welke termijnen u de toetsen moet hebben afgelegd.

Termijnen toetsuitslagen

  • AKV-toets(onderdelen): uitslag binnen drie weken
  • BI-toets: uitslag binnen 3 tot 6 weken

Termijnen beoordeling aanvraag door de commissie

Voor het beoordelen van de aanvraag door de commissie en de ontvangst van uw besluit gelden een aantal vaste termijnen.

  • Voor beroepen met alleen een AKV-toets: beoordeling aanvraag binnen 14 weken nadat u bericht heeft ontvangen dat u alle toetsonderdelen met goed gevolg heeft afgelegd. U ontvangt binnen deze termijn ook uw voorgenomen besluit.
  • Voor beroepen die ook een BI-toets moeten afleggen: beoordeling aanvraag binnen 12 weken nadat de uitslag van de BI-toets bekend is. U ontvangt binnen deze termijn ook uw voorgenomen besluit.

Kosten

Aan de aanvraag van de verklaring van vakbekwaamheid en de beoordeling door de commissie zijn geen kosten verbonden. Voor de toetsen moet u wel betalen. De exacte kosten hangen af van het aantal toetsen en het niveau waarop de toets(en) worden afgenomen. Bij het onderdeel toetsen leest u wat de kosten per toets zijn.

Mogelijke andere kosten

Gaat u een cursus of opleiding Nederlands doen, dan heeft u hier ook kosten aan. Deze kosten verschillen per aanbieder. Het laten waarmerken van documenten kan ook kosten met zich meebrengen.

Kosten aanvraag BIG-registratie

Na het ontvangen van een verklaring van vakbekwaamheid kan voor bepaalde beroepen een BIG-registratie worden aangevraagd. De kosten van een BIG-registratie zijn €85,-. Voor uw BIG-registratie moet u ook bewijzen dat er geen buitenlandse bevoegdheidsbeperkingen of strafrechtelijke veroordelingen tegen u van kracht zijn. Voor het verkrijgen van deze bewijzen wordt vaak een vergoeding gevraagd. Deze vergoedingen verschillen per land.