Doorlooptijd en kosten

Hoe lang het precies duurt totdat uw diploma erkend is en hoeveel kosten hieraan verbonden zijn, kan verschillen per persoon en per situatie. Zo kunnen de voorbereidingen, zoals het leren van Nederlands, bij de één meer tijd in beslag nemen dan bij de ander. Voor het nakijken en beoordelen van de toetsen en de afhandeling van de aanvraag door ons staan wettelijke termijnen.

Totale duur van de erkenning

In totaal duurt het hele traject gemiddeld tussen de 6 maanden en 1,5 jaar vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft opgestuurd. Hoe lang het voor u precies duurt totdat u uw verklaring van vakbekwaamheid ontvangt, hangt af van diverse factoren:

De voorbereidingen

Hoeveel tijd de voorbereidingen kosten verschilt per persoon. Moet u bijvoorbeeld nog Nederlands en/of Engels (bij)leren, dan kost dit tijd. Ook kan het soms lang(er) duren voordat u de benodigde documenten (bewijsstukken), die u bij een buitenlandse instantie heeft opgevraagd, ontvangt.

De aanvraag

Is uw aanvraag volledig en goed ingevuld en heeft u alle documenten (op de juiste wijze) aangeleverd, dan krijgt u binnen 4 weken bericht van ons over de volgende stap. Mist er informatie of is er aanvullende informatie nodig, dan ontvangt u een verzoek om deze informatie alsnog aan te leveren. In de tussentijd ligt de behandeling van uw aanvraag even stil. De totale behandeling van de aanvraag kan hierdoor langer duren.

De beroepsinhoudelijke toetsen

De beroepsinhoudelijke toets (BI-toets) wordt op een aantal momenten in het jaar afgenomen. Het kan dus verschillen hoe lang het duurt voordat u kunt deelnemen aan de toets. Na het afleggen van de BI-toets ontvangt u binnen 3 tot 6 weken de uitslag.

Termijnen beoordeling aanvraag door de commissie

Voor het beoordelen van de aanvraag door de commissie en de ontvangst van uw besluit gelden een aantal vaste termijnen.

  • Voor beroepen zonder BI-toets:  Binnen 6 weken nadat uw aanvraag ter advisering is voorgelegd aan de commissie, ontvangt u uw (voorgenomen) besluit.
  • Voor beroepen die ook een BI-toets moeten afleggen: beoordeling aanvraag binnen 12 weken nadat de uitslag van de BI-toets bekend is. U ontvangt binnen deze termijn ook uw voorgenomen besluit.

Het volgen van aanvullende opleiding

De commissie bekijkt ook of er verschillen zijn tussen de opleiding die u heeft gevolgd en de Nederlandse opleiding. Als de commissie verschillen ziet, kan deze adviseren dat u nog aanvullende opleidingen moet doen. Deze aanvullende opleidingen kunnen tussen de 3 maanden en 2 jaar duren.

Kosten

Aan de aanvraag van de verklaring van vakbekwaamheid en de beoordeling door de commissie zijn geen kosten verbonden. Voor de BI-toets moet u wel betalen. De exacte kosten hangen af van het beroep waarvoor u de aanvraag doet.

Mogelijke andere kosten

Moet u nog een cursus of opleiding Nederlands en/of Engels doen, dan heeft u hier ook kosten aan. Deze kosten verschillen per aanbieder. Het laten waarmerken van documenten kan ook kosten met zich meebrengen.

Kosten aanvraag BIG-registratie

Na het ontvangen van een verklaring van vakbekwaamheid kan voor bepaalde beroepen een BIG-registratie worden aangevraagd. De kosten van een BIG-registratie zijn €85,-. Voor uw BIG-registratie moet u ook bewijzen dat er geen buitenlandse bevoegdheidsbeperkingen of strafrechtelijke veroordelingen tegen u van kracht zijn. Voor het verkrijgen van deze bewijzen wordt vaak een vergoeding gevraagd. Deze vergoedingen verschillen per land.