Http:// URL van de BIG-webservice vervallen.

Alleen de https:// variant is nog te gebruiken. De juiste URL is: https://webservices.cibg.nl/Ribiz/OpenbaarV4.asmx. Maakt uw organisatie nog gebruik van de oude URL, dan is het belangrijk dat u deze eenmalig in de configuratie van uw systeem aanpast.

Banner ziekenhuispersoneel in gang

Wat betekent een BIG-registratie voor u als zorgverlener?

  • U mag de wettelijk beschermde beroepstitel voeren;
  • Artsen, tandartsen, verpleegkundigen en verloskundigen mogen bepaalde handelingen zelfstandig uitvoeren;
  • U kunt met een buitenlands diploma aan de slag in Nederland;
  • U kunt een opleiding tot specialist volgen;
  • U valt onder het tuchtrecht.