Home

Wat betekent een BIG-registratie voor u als zorgverlener?

  • U mag de wettelijk beschermde beroepstitel voeren;
  • Artsen, geregistreerd-mondhygiënisten, klinisch technologen, physician assistants, tandartsen, verpleegkundigen en verloskundigen mogen bepaalde handelingen zelfstandig uitvoeren;
  • U kunt met een buitenlands diploma aan de slag in Nederland;
  • U kunt een opleiding tot specialist volgen;
  • U valt onder het tuchtrecht.