Herregistratie

Heeft u een bericht ontvangen voor herregistratie? Hier vindt u alle informatie over hoe u zich kunt herregistreren. Zolang uw aanvraag loopt, blijft u geregistreerd in het BIG-register. Kijk eerst de video met uitleg over uw herregistratie. Zo weet u wat u kunt verwachten.

STAP 8 - Na 5 jaar herregistreren 120x120

Zorgverleners met een BIG-registratie moeten zich iedere 5 jaar herregistreren. Ongeveer 6 maanden voor uw uiterste herregistratiedatum krijgt u een eerste oproep voor herregistratie. Uw uiterste herregistratie-datum (UHD) staat in het besluit dat u ontvangt als uw aanvraag positief wordt beoordeeld.

VOICE-OVER: Herregistratie. Waarom eigenlijk?

De kwaliteit van de zorg houden we samen hoog. Hierdoor kunnen patiënten op de deskundigheid van zorgverleners in het BIG-register vertrouwen. Door herregistratie wordt deze deskundigheid gewaarborgd en blijft het register actueel.

De volgende 4 stappen helpen bij uw aanvraag. Check of u aan de werkervaringseis voldoet. Haalt u de urennorm niet? Dan kunt u herregistratiescholing volgen.

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een online aanvraag met uw DigiD doen. Vergeet niet te betalen. Zodra we de betaling hebben ontvangen hoort u binnen 1 maand of u bewijs van uw werkervaring of scholing op moet sturen.

De hele afhandeling duurt maximaal 8 weken, maar vaak gaat het sneller. Na herregistratie staat u weer voor 5 jaar in het BIG-register.

(Een klok geeft een tijd aan.)

Neem de tijd voor goede zorg.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: CIBG. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeldtekst: Neem de tijd voor goede zorg.)

Direct herregisteren?

Bent u al bekend met herregistratie en heeft u alle informatie al verzameld? Ga dan direct naar 'Mijn BIG register' om uw online aanvraag te starten. Eerst meer informatie nodig? Lees dan nog even door.

Herregistratie op basis van werkervaring of scholing

Om te kunnen herregistreren in het BIG-register moet u genoeg werkervaring hebben. Dit bepalen we met een urennorm. Deze werkervaringsuren moeten aan bepaalde eisen voldoen. Per beroep gelden er verschillende criteria voor herregistratie. Bekijk de criteria voor uw beroep. Haalt u de urennorm niet, dan kunt u zich toch herregistreren door aan de scholingseisen te voldoen. Lees meer onder 'voorbereiden herregistratie'

Let op: Scholing nodig voor uw herregistratie? Begin op tijd!

Wat gebeurt er als ik niets doe of te laat ben?

Als u niet op de eerste uitnodiging reageert, ontvangt u ongeveer 12 weken voor uw uiterste herregistratiedatum een herinnering. Hierin staat onder andere dat uw inschrijving in het BIG-register wordt doorgehaald als u zich niet herregistreert.

Als u geen aanvraag indient, of niet tijdig een aanvraag indient, wordt uw BIG-registratie doorgehaald. Dit bekent dat u wordt uitgeschreven uit het BIG-register. U ontvangt dan na het verstrijken van uw uiterste herregistratiedatum het definitieve besluit. De rechten en plichten van het beroep waarmee u stond ingeschreven gelden dan niet meer voor u. Zonder BIG-registratie mag u uw beroepstitel alleen nog gebruiken als u erbij zet dat u ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven) bent.

Kosten herregistratie

Herregistratie kost €85,-. Hiervan is €65,- voor de afhandeling van uw aanvraag en €20,- voor de registratieperiode van 5 jaar. De kosten zijn vastgelegd in de wet. Zonder betaling nemen wij de aanvraag niet in behandeling.

In de volgende gevallen krijgt u de €20,- voor de registratieperiode retour:

  • Uw aanvraag wordt afgewezen of niet in behandeling genomen.
  • U trekt uw aanvraag in voordat wij u het besluit over uw aanvraag hebben verstuurd

De €20,- wordt teruggestort op uw rekening na het verstrijken van de bezwaartermijn. Dit duurt ongeveer twee maanden.

Waarom is herregistratie belangrijk?

Patiënten of cliënten die in het BIG-register kijken, vertrouwen erop dat de zorgverleners in het register deskundig zijn en blijven. Door u eens in de 5 jaar opnieuw te registeren volgens bepaalde criteria, kunnen we deze deskundigheid beter waarborgen. En blijft het register actueel.

Niet herregistreren?

Dat is ook mogelijk. Een BIG-registratie is soms niet langer nodig.  Besluit u geen herregistratie aan te vragen? Dan kunt u dit doorgeven via ‘Mijn BIG-register’ (kies voor ‘Afmelden herregistratie’). U ontvangt dan ook geen herinnering meer. U kunt er ook voor kiezen om niks te doen. Uw registratie wordt doorgehaald in het BIG-register zodra uw uiterste herregistratiedatum is verlopen. Kiest u voor niks doen, dan kan het wel zijn dat u nog een herinneringsbrief van ons ontvangt. U ontvangt in alle gevallen een schriftelijke bevestiging van uw uitschrijving. 

Let op! Afmelden/doorhalen via een emailbericht is niet mogelijk.

Nieuwsbrief

Abonneer op 'BIG-nieuws' en blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen omtrent het BIG-register.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Deze pagina is laatst bijgewerkt op 14 februari 2023.