Heeft u een bericht ontvangen voor herregistratie? Hier vindt u alle informatie over hoe u zich kunt herregistreren. Zolang uw aanvraag loopt, blijft u geregistreerd in het BIG-register. Kijk eerst de video met uitleg over uw herregistratie. Zo weet u wat u kunt verwachten.

VOICE-OVER: Herregistratie. Waarom eigenlijk?

De kwaliteit van de zorg houden we samen hoog. Hierdoor kunnen patiënten op de deskundigheid van zorgverleners in het BIG-register vertrouwen. Door herregistratie wordt deze deskundigheid gewaarborgd en blijft het register actueel.

De volgende 4 stappen helpen bij uw aanvraag. Check of u aan de werkervaringseis voldoet. Haalt u de urennorm niet? Dan kunt u herregistratiescholing volgen.

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een online aanvraag met uw DigiD doen. Vergeet niet te betalen. Zodra we de betaling hebben ontvangen hoort u binnen 1 maand of u bewijs van uw werkervaring of scholing op moet sturen.

De hele afhandeling duurt maximaal 8 weken, maar vaak gaat het sneller. Na herregistratie staat u weer voor 5 jaar in het BIG-register.

(Een klok geeft een tijd aan.)

Neem de tijd voor goede zorg.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: CIBG. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeldtekst: Neem de tijd voor goede zorg.)

Waarom is herregistratie belangrijk?

Patiënten of cliënten die in het BIG-register kijken, vertrouwen erop dat de zorgverleners in het register deskundig zijn. Door u eens in de 5 jaar opnieuw te registeren, kunnen we deze deskundigheid beter waarborgen. En blijft het register actueel.

Genoeg werkervaring

Om te kunnen herregistreren in het BIG-register moet u genoeg werkervaring hebben. Dit bepalen we met een urennorm. Haalt u de urennorm niet, dan kunt u zich toch herregistreren wanneer u aan de scholingseisen voldoet.

Per beroep gelden er verschillende eisen voor herregistratie. Bekijk de eisen voor uw beroep:

Advieswijzer bewijsstukken

Moet u bewijsstukken aanleveren voor herregistratie? Met de advieswijzer bewijsstukken herregistratie ontvangt u direct advies over de bewijsstukken in uw situatie.

Rekenhulp werkervaring

Het BIG-register heeft een handige rekenhulp om uw uren werkervaring uit te rekenen.

Kies de rekenhulp die voor u geldt. Zie ook de toelichting. Let op: de rekenhulp werkt niet met de browser Safari.

Let op: Scholing nodig voor uw herregistratie? Begin op tijd!

Wilt u herregistratie aanvragen op basis van scholing en heeft u een periodiek registratiecertificaat (PRC) nodig? Dan is het van belang dat u hier tijdig mee start. Een PRC ontvangt u na afronding van specifieke scholing en toetsing. Het scholings- en/of toetsingstraject kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren. Soms is het aantal toetsmomenten dat wordt aangeboden gering. Bereid u tijdig voor!

Schrijf u tijdig in zodat u voor het verstrijken van uw uiterste herregistratiedatum aan de gestelde eisen voldoet. Na succesvolle afronding van het scholings- en toetsingsprogramma ontvangt u het PRC. Op dat moment kunt u uw aanvraag doen voor herregistratie op basis van scholing bij het BIG-register. Het BIG-register gaat niet over het aanbod en de inhoud van de scholing en toetsing.

Niet herregistreren?

Wilt u zich niet herregisteren, dan zijn er drie mogelijkheden. U ontvangt in alle gevallen een schriftelijke bevestiging van uw uitschrijving.