Herregistratie

Om herregistratie aan te vragen moet u voldoen aan de werkervaringseis. Haalt u de urennorm voor de werkervaringseis niet, dan kunt u scholing volgen. Per beroep zijn de criteria verschillend. Bekijk daarom de specifieke criteria voor uw beroep.

Let op: Bent u niet (meer) werkzaam binnen het beroep waarvoor u bent geregistreerd? Of werkt u niet (meer) in Nederland? Overweeg dan of herregistratie in het BIG-register voor u nodig is. Een BIG-registratie is over het algemeen alleen nodig als u in Nederland werkt. Als uw inschrijving is doorgehaald omdat u op dit moment niet aan de herregistratiecriteria heeft voldaan, dan is later opnieuw inschrijven mogelijk. Voor opnieuw inschrijven geldt de scholingseis. Werkervaring die is opgedaan buiten Nederland mag onder voorwaarde geteld worden. Neem hiervoor contact op met het BIG-register.

Uiterste herregistratiedatum

De uiterste herregistratiedatum wordt bepaald door de datum van uw diploma of uw verklaring van vakbekwaamheid. Wilt u uw BIG-registratie behouden? Dan moet u voordat uw herregistratiedatum verloopt een aanvraag doen. Uw nieuwe uiterste herregistratiedatum is vijf jaar na uw positieve besluit voor herregistratie. Wordt uw aanvraag afgewezen? Dan wordt uw registratie doorgehaald na het verstrijken van uw huidige uiterste herregistratiedatum. Goed om te weten: zolang u niet doorgehaald bent, kunt u in de periode van 5 jaar voorafgaand aan uw uiterste herregistratiedatum proberen te voldoen aan de eisen voor herregistratie (bijvoorbeeld door extra werkervaring op te doen of scholing te volgen) en opnieuw een aanvraag voor herregistratie doen. Bent u al doorgehaald? Dan kunt u een aanvraag doen voor registratie na doorhaling. Hiervoor gelden dezelfde criteria als voor herregistratie.

Wat betekent het als ik niet herregistreer?

Als u niet herregistreert wordt uw inschrijving doorgehaald. Dit betekent dat de rechten en plichten die verbonden zijn aan uw inschrijving in het BIG-register vervallen. Ook mag u dan niet langer de beroepstitel voeren. U mag zonder registratie wel uw voormalige beroepstitel voeren met daaraan toegevoegd de woorden ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven). Lees meer...

Waarom herregistreren?

Het doel van de Wet BIG is patiënten beschermen tegen onzorgvuldig en ondeskundig handelen van zorgverleners. Een belangrijk instrument van de Wet BIG is het BIG-register. Een BIG-registratie betekent dat u mag werken binnen het beroep waarvoor u bent geregistreerd.

Patiënten die het BIG-register raadplegen vertrouwen op de deskundigheid van de zorgverleners in het register. Met de invoering van herregistratie wordt deze deskundigheid beter gewaarborgd.

Zie ook

Mijn registratie

Uw registratie inzien, wijzigen of herregistratie aanvragen.

BIG-register