Actualisatie BIG-register door herregistratie

In het BIG-register staan zorgverleners die actief werken in hun beroep.
Met herregistratie moet de zorgverlener aantonen dat hij voldoende uren heeft gewerkt in zijn vak en/of voldoende scholing heeft gevolgd om bij te blijven in het beroep. Eind 2017 is de eerste termijn van herregistratie afgerond.
Daarmee is het register opgeschoond en geactualiseerd.

Iedereen kan in het BIG-register kijken of een zorgverlener geregistreerd is en daarmee aan de eisen voor registratie voldoet

Het doel van herregistratie is het vergroten van de kwaliteit in de zorg. Het BIG-register geeft inzicht wie in welk (basis)beroep mag werken. Herregistratie bevordert dat er zorg wordt verleend door zorgverleners die actief werken in hun beroep. Daarvoor moeten ze aantonen voldoende uren te hebben gewerkt in hun vak, óf ze kunnen scholing volgen en daarmee aantonen dat ze voldoen aan het vereiste niveau.

Herregistratie standaard onderdeel voor alle zorgverleners uit het BIG-register

Met de herregistratie van de artsen is ook de laatste beroepsgroep geherregistreerd. Verpleegkundigen, fysiotherapeuten en verloskundigen herregistreerden zich eind 2013. Apothekers, tandartsen, GZ-psychologen en psychotherapeuten deden dit eind 2016. Alle zorgverleners in het BIG-register ontvangen iedere vijf jaar opnieuw een oproep voor herregistratie.

Niet iedereen herregistreert zich

Veelvoorkomende redenen om niet te herregistreren zijn bijvoorbeeld het bereiken van de pensioenleeftijd, vertrek naar het buitenland en/of de overstap naar een ander beroep.

Achtergrond herregistratie

Alle zorgverleners die alleen met het basisberoep geregistreerd zijn in het BIG-register moeten zich om de vijf jaar herregistreren in het BIG-register. Zorgverleners die ook zijn geregistreerd in een wettelijk specialistenregister (zoals huisartsen of gynaecologen), herregistreren zich via het specialistenregister.

Achtergrond BIG-register

In het BIG-register moeten zorgverleners met de volgende beroepen zich registreren om hun werk te mogen doen: apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, tandarts, verloskundige en verpleegkundige.