Achtergrond herregistratie

In het BIG-register staan zorgverleners die actief werken in hun beroep. Met herregistratie toont een zorgverlener aan dat hij voldoende uren heeft gewerkt in zijn vak en/of voldoende scholing heeft gevolgd om bij te blijven in het beroep.

Iedereen kan in het BIG-register kijken of een zorgverlener geregistreerd is en daarmee aan de eisen voor registratie voldoet

Het doel van herregistratie is het vergroten van de kwaliteit in de zorg. Het BIG-register geeft inzicht wie in welk (basis)beroep mag werken. Herregistratie bevordert dat er zorg wordt verleend door zorgverleners die actief werken in hun beroep. Daarvoor moeten ze aantonen voldoende uren te hebben gewerkt in hun vak, óf ze kunnen scholing volgen en daarmee aantonen dat ze voldoen aan het vereiste niveau.

Herregistratie standaard onderdeel voor alle zorgverleners uit het BIG-register

Alle zorgverleners in het BIG-register ontvangen iedere vijf jaar opnieuw een oproep voor herregistratie.

Niet iedereen herregistreert zich

Veelvoorkomende redenen om niet te herregistreren zijn bijvoorbeeld het bereiken van de pensioenleeftijd, vertrek naar het buitenland en/of de overstap naar een ander beroep.