Mijn BIG-registratie is doorgehaald vanwege niet herregistreren. Wat betekent dat?

Als u niet herregistreert wordt uw BIG-registratie doorgehaald. U staat dan niet meer in het BIG-register ingeschreven. De rechten en plichten van het beroep waarmee u stond ingeschreven zijn niet meer van toepassing. U mag uw beroepstitel zonder BIG-registratie alleen nog gebruiken als u in uw communicatie hieraan de woorden ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven) toevoegt.

Met de toevoeging ‘niet praktiserend’ laat u zien dat u de opleiding heeft gevolgd. Tegelijkertijd voorkomt u dat derden de indruk krijgen dat u nog bevoegd bent. Daarnaast bent u na doorhaling in het BIG-register niet meer bevoegd om handelingen te verrichten die waren verbonden aan deze beroepstitel. Na uw doorhaling valt u niet meer onder het tuchtrecht.