Mijn BIG-registratie is doorgehaald vanwege niet herregistreren. Wat betekent dat?

Als u niet herregistreert wordt uw BIG-registratie doorgehaald. U staat dan niet meer in het BIG-register ingeschreven. De rechten en plichten van het beroep waarmee u stond ingeschreven zijn niet meer van toepassing. U mag uw beroepstitel zonder BIG-registratie alleen nog gebruiken als u in uw communicatie hieraan de woorden ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven) toevoegt.

Met de toevoeging ‘niet praktiserend’ laat u zien dat u de opleiding heeft gevolgd. Tegelijkertijd voorkomt u dat derden de indruk krijgen dat u nog bevoegd bent. Daarnaast bent u na doorhaling in het BIG-register niet meer bevoegd om handelingen te verrichten die waren verbonden aan deze beroepstitel. Na uw doorhaling valt u niet meer onder het tuchtrecht.

Mogelijke andere gevolgen

Een doorhaling van de registratie kan ook gevolgen voor andere werk gerelateerde zaken. Het vervallen van de mogelijkheid om de beroepstitel te voeren, kan betekenen dat uw UZI-middel en/of AGB-code wordt ingetrokken. Ook kan het gevolgen hebben voor uw inschrijving in het opleidingsregisters van de Specialisten Registratie Commissies of voor uw lidmaatschap bij de beroepsvereniging.