Banner ziekenhuispersoneel in gang

Nieuwsbrief BIG november 2022

In deze editie onder andere aandacht voor het afschaffen van de tweejaar-werkonderbrekingeis en de opstart van herregistratie. Ook is er nieuws over nieuwe mogelijkheden, zoals het opvragen van een digitaal uittreksel uit het BIG-register en het bekijken van voorbeelden van bewijsstukken op bigregister.nl. 

Tweejaar-werkonderbrekingeis BIG-herregistratie geschrapt

Bent u zorgverlener, heeft u langer dan 2 jaar niet in uw beroep gewerkt en moet u nu herregistreren in het BIG-register? Dan tellen vanaf nu de uren vóór uw werkonderbreking ook mee. De eisen met betrekking tot het herregistreren in het BIG-register, worden aangepast. De tweejaar-werkonderbrekingeis wordt per 1 december 2022 uit het besluit Periodieke registratie Wet BIG geschrapt. Het is vanaf nu al mogelijk om een aanvraag te doen met een onderbreking  van meer dan twee jaar. Het is wel belangrijk dat uw aanvraag uiterlijk op de dag van uw uiterste herregistratie datum (UHD) door ons is ontvangen.  Lees meer...

Opstart herregistratie: hoe staat het ermee?

Na een uitstel van bijna twee jaar is dit voorjaar de herregistratieverplichting weer opgestart. Ongeveer 74.000 zorgverleners vielen in de uitstelgroep. Zij ontvingen een mail met informatie over de keuze uit de twee werkervaringstermijnen en in mei de eerste oproepbrief. In september hebben 38.000 zorgverleners die op dat moment nog geen aanvraag hadden gedaan de herinneringsbrief ontvangen. Ongeveer 60.000 zorgverleners van de uitstelgroep hebben inmiddels een aanvraag gedaan. Daarnaast hebben ruim 2.000 zorgverleners tot nu toe aangegeven niet te willen herregistreren.

Afhandeling aanvragen en beantwoording vragen duurt helaas langer

De herstart in combinatie met de krappe arbeidsmarkt zorgt soms voor vertraging bij de afhandeling of beantwoording van (aan)vragen. Wacht daarom niet tot het laatste moment met aanvragen. Het is goed om te weten dat aanvragen die voor de uiterste herregistratiedatum (UHD) zijn ingediend, maar nog in behandeling zijn bij ons, niet worden doorgehaald na het verlopen van de UHD. Dit geldt ook als u binnen de gestelde termijn (6 weken) de gevraagde bewijsstukken heeft aangeleverd, maar wij deze nog niet hebben kunnen beoordelen. Wij doen er alles aan om alle (aan)vragen en bewijsstukken zo snel mogelijk te verwerken.

Voorbeelden bewijsstukken op website

Een deel van de aanvragen voor herregistratie wordt geselecteerd voor controle. Geldt dit voor uw aanvraag, dan vragen wij u om bewijsstukken op te sturen die de opgeven werkervaring of scholing aantonen. We merken dat het bijvoorbeeld onduidelijk is wanneer er een of wanneer er meerdere stukken nodig zijn of op welke manier een document wel of niet de gevraagde informatie aantoont. Daarom hebben wij verschillende voorbeelden met een korte toelichting op onze website geplaatst .

Moet u documenten uit het buitenland aanleveren?

Bijvoorbeeld omdat u buitenlandse werkervaring heeft of omdat u erkenning van uw buitenlandse diploma aan heeft gevraagd? Dan kunt u hiervan ook voorbeelden bekijken.

Persoonlijk bericht

Blijkt bij de beoordeling van uw bewijsstukken dat deze toch niet aan de eisen voldoen of dat er documenten of gegevens ontbreken, dan ontvangt u hierover altijd een bericht.

Omzetten verpleegkundig specialisme AGZ

De verpleegkundige specialismen: acute zorg, chronische zorg, intensieve zorg en preventieve zorg, zijn vervangen door een nieuw verpleegkundig specialisme Algemene Gezondheidszorg (AGZ). De specialismen acute zorg en intensieve zorg zijn per 1 januari 2021 omgezet naar het nieuwe specialisme. Voor de specialisme chronische zorg en preventieve zorg geldt nog een overgangsregeling. Deze overgangsregeling loopt 1 juli 2023 af.

Is uw registratie nog niet omgezet?

De verpleegkundig specialisten chronische zorg en preventieve zorg hebben nog tot en met 31 december 2022 de mogelijkheid om omzetting van registratie aan te vragen. Is uw registratie nog niet omgezet naar Algemene Gezondheidszorg, maar wilt u wel geregistreerd blijven als verpleegkundig specialist? Vraag dan op uiterlijk 31 december 2022 omzetting van registratie aan bij de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV).

Verlenging overgangsregeling orthopedagoog-generalist

De overgangsregeling m.b.t. de registratie als orthopedagoog-generalist (OG) wordt met een half jaar verlengd tot 1 juli 2023. Om in aanmerking te komen voor registratie in het BIG-register als OG zijn een aantal zorgverleners momenteel nog bezig met het afronden van het opleidingstraject. Zij krijgen zes maanden langer de tijd om dit traject af te ronden. Deze verlenging is ingevoerd, omdat veel van deze trajecten door de maatregelen in het kader van de covid-19-epidemie vertraging hebben opgelopen. Lees voor meer informatie over de registratie als OG het bericht 'Met welke diploma’s is registreren als orthopedagoog-generalist mogelijk'.

Kader inzet voormalig personeel sinds 1 augustus 2022 niet meer geldig

In maart 2020 besloot toenmalig Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) dat voormalig verpleegkundigen en artsen onder bepaalde voorwaarden weer aan de slag mochten in de zorg zonder zich opnieuw te registreren in het BIG-register. Deze uitzondering is gemaakt omdat de inzet van extra personeel in de zorg hard nodig was voor het bestrijden van de Covid-uitbraak. Inmiddels is de situatie veranderd en is het besluit herzien. Dit betekent dat voormalig verpleegkundigen en artsen niet meer zelfstandig voorbehouden handelingen mogen verrichten.

Voormalig zorgverleners zijn nog wel inzetbaar via de opdrachtconstructie. Lees meer in het volledige bericht.

Erkenningsconsulenten procedure buitenlands diploma

De procedure voor het laten erkennen van een diploma dat is behaald buiten Europa bestaat uit diverse stappen en vraagt vaak behoorlijk wat tijd. Bent u op dit moment bezig met deze procedure en loopt het anders dan u had verwacht? Of weet u even niet meer wat er van u verwacht wordt? Sinds enige tijd is het mogelijk om dan een afspraak te maken met een van onze 2 erkenningsconsulenten. In een persoonlijk gesprek luisteren zij naar uw probleem en gaan proberen samen met u een oplossing te vinden.

Nog geen aanvraag gedaan, maar wel al vragen?

Heeft u nog geen aanvraag voor een Verklaring  van Vakbekwaamheid ingediend, maar heeft u wel vragen over de procedure? Op onze website is er veel informatie te vinden. Bekijk bijvoorbeeld het stappenplan met onder andere de voorbereidingen die u moet treffen voor een aanvraag. Ook worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd waar we onder andere ingaan op het verloop van de procedure Verklaring van vakbekwaamheid en de documenten die aangeleverd moeten worden. Ook is het mogelijk vragen te stelle. Daarnaast kunt u eventueel gebruik maken van onze spreekuren. Tijdens een afspraak van een half uur kunnen er vragen gesteld worden over het proces, de documenten en wat er verwacht kan worden tijdens dit proces.

Stuur deze informatie door

Wellicht kent u iemand die aanvraag voor een Verklaring van Vakbekwaamheid overweegt of wellicht al in de procedure zit. Stuur deze informatie dan door naar deze persoon.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en voor aanmelden voor een van hierboven genoemde mogelijkheden, kunt u terecht op onze website.

Digitaal uittreksel BIG-register opvragen nu mogelijk

Zodra u bent ingeschreven in het BIG-register, ontvangt u een besluit en een BIG-nummer. Dit besluit is een bewijs van inschrijving. In de praktijk komt het ook voor dat een werkgever of een andere instantie vraagt om een recenter registratiebewijs. Een instantie kan in dat geval altijd eenvoudig online de actuele regsitratiegegevens opzoeken in het BIG-register. Maar het is nu ook voor de zorgverlener mogelijk om een uittreksel BIG-register (summary) digitaal op te vragen.

Het uittreksel kunt u opvragen via ‘Mijn BIGregister.nl’ en is in de meeste gevallen direct na de aanvraag downloadbaar vanuit uw persoonlijk online dossier. Het document wordt digitaal gewaarmerkt en is altijd in het Nederlands en Engels opgesteld. Meer informatie over het aanvragen van een uittreksel BIG-register of het controleren van het digitale waarmerk vindt u op onze website.

Cijfers BIG-registraties per provincie op de website

Het BIG-register ontvangt regelmatig verzoeken van bijvoorbeeld de media over cijfers. Denk aan vragen over hoeveel zorgverleners er in het BIG-register staan. Of wat de leeftijdsopbouw, de verdeling basisberoep en specialisme en de aantallen rondom herregistratie zijn? Op de website van het BIG-register worden daarom diverse cijfers gepubliceerd.

Sinds kort publiceert het BIG-register ook het aantal geregistreerde zorgverleners in heel Nederland en per provincie. Met behulp van kaartjes van Nederland is in één oogopslag de verspreiding van geregistreerde zorgverleners over Nederland te zien. Zo wordt zichtbaar dat de meeste geregistreerde zorgverleners op dit moment voornamelijk in Zuid-Holland wonen. In provincies als Zeeland en Flevoland wonen de minste geregistreerde zorgverleners.

Oproep: zorgreservisten gezocht!

De Nationale Zorgreserve is een community van voormalig zorgprofessionals die paraat staan in crisistijd. Zorgreservisten springen tijdelijk bij op cruciale momenten om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, zoals tijdens de coronapandemie. We hebben geleerd dat we een crisis niet altijd zien aankomen, maar met de Nationale Zorgreserve zijn we voorbereid. Zo dragen we samen de zorg in crisistijd. Sta jij paraat als de crisis komt? Meld je dan aan via nationalezorgreserve.nl. Of ken je iemand die het  in zich heeft om tijdelijk bij te springen in de zorg? Stuur de oproep dan door.

Colofon

BIG-register

www.bigregister.nl
E-mail het BIG-register
Twitter: @BIGregister

Postbus 3173
6401 DR Heerlen