Tweejaar-werkonderbrekingeis BIG-herregistratie geschrapt

De eisen met betrekking tot het herregistreren in het BIG-register, worden aangepast. De tweejaar-werkonderbrekingeis wordt per 1 december 2022 uit het besluit Periodieke registratie Wet BIG geschrapt. Bent u zorgverlener, heeft u langer dan 2 jaar niet in uw beroep gewerkt en moet u nu herregistreren in het BIG-register? Dan tellen vanaf nu  de uren vóór uw werkonderbreking ook mee.

Wat verandert er?

Tot voor kort gold de regel dat voor BIG-geregistreerde zorgverleners bij een werkonderbreking van meer dan twee jaar, de werkervaring die was opgedaan vóór de werkonderbreking niet mocht meetellen voor herregistratie. Deze regel komt nu definitief te vervallen. Dit betekent dat alle relevante werkervaring opgedaan binnen 5 jaar voorafgaand aan de uiterste herregistratiedatum (UHD) mogen meetellen voor herregistratie.

Vanaf wanneer is aanvragen met werkonderbreking mogelijk?

Vanaf nu is het mogelijk een aanvraag voor herregistratie (digitaal) in te dienen met een werkonderbreking van twee jaar of meer. Het gaat om een reguliere aanvraag voor BIG-herregistratie en kan digitaal via ‘Mijn BIG-register’ ingediend worden.

Vragen?   

Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum via info@bigregister.nl. Meer algemene informatie over de herregistratieaanvraag en de herregistratiecriteria is te vinden op bigregister.nl.