Registratie

Log in en start uw BIG-registratie of herregistratie.

Correspondentie met het BIG-register

  • Na uw aanvraag ontvangt u de correspondentie van het BIG-register per e-mail of per post. U geeft uw voorkeur aan bij uw aanvraag.
  • Houd uw gegevens actueel. Log hiervoor in met DigiD bij 'mijn registratie'. Daar vindt u ook alle correspondentie met het BIG-register en de status van uw aanvraag. Wat betekent mijn status?

BIG-registratie Nederlands diploma

Herregistratie apothekers, tandartsen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten

Heeft u uw diploma behaald vóór 1 januari 2012, dan moet u zich herregistreren vóór 1 januari 2017. Is uw diplomadatum van na 1 januari 2012, dan is uw herregistratiedatum 5 jaar later.

Let op: wacht met herregistreren tot u de eerste oproep ontvangt van het BIG-register. Deze brief ontvangt u uiterlijk 6 maanden voor uw uiterste herregistratiedatum. Weten wat uw uiterste herregistratiedatum is? Log in met DigiD bij ‘mijn registratie’.

Overweegt u nu al om uw herregistratieaanvraag in te dienen? Neem dan eerst contact met ons op.

Werkervaring mag u alleen meetellen als het aan de eisen voldoet zoals omschreven in het algemeen beoordelingskader(PDF | 498kB) .

Erkenning buitenlands diploma

Er gelden aanvullende voorwaarden als u een BIG-registratie aanvraagt met een buitenlands diploma. Zie ook de advieswijzer.

 

Mijn registratie

Uw registratie inzien, wijzigen of herregistratie aanvragen.

Advieswijzer BIG-register

Wat kan het BIG-register voor u betekenen? De advieswijzer geeft op basis van enkele vragen een globaal advies. Let op: u start hiermee niet uw aanvraag!

Start advieswijzer

Zoek in het BIG-register

Zoek op BIG-nummer of naam van de zorgverlener

Zoek in het BIG-register
BIG-register