Banner ziekenhuispersoneel in gang

BIG-nieuwsbrief mei 2023

In deze editie onder andere aandacht voor fraude met zorgdiploma's en hoe de herregistratie van de coronauitstelgroep is verlopen. En moet u dit jaar herregistratie aanvragen, dan hopen wij u op weg te helpen met de meest gestelde vragen aan ons klantcontactcentrum. 

Fraude met zorgdiploma’s

De afgelopen maanden bleek dat het aantal personeelsleden dat in de zorg is betrapt met een vals diploma flink is gestegen. Het gaat dan niet alleen om valse diploma’s, maar ook andere certificaten zoals bijvoorbeeld de Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG).

De IGJ roept zorgwerkgevers op goed te controleren.
 

Werkgevers kunnen op verschillende wijze controleren of een werknemer, sollicitant of zzp’er over de juiste en geldige diploma’s beschikt. De IGJ deed daarom in februari een oproep aan werkgevers om goed te letten op valse diploma’s en VOG’s. Het controleren van een diploma van zorgverleners die werkzaam zijn in een van de BIG-beroepen, kan via het BIG-register of middels een diploma-uittreksel van DUO (enkel bij diploma’s uit Nederland).

Hoe controleert het BIG-register?
 

Het BIG-register controleert bij de registratie het diploma van de zorgverlener altijd op juistheid en echtheid. Ook heeft het BIG-register een directe koppeling met het diplomaregister van DUO. Staat een beroepsdiploma in het diplomaregister, dan is dit meteen zichtbaar en controleerbaar in het aanvraagformulier van de zorgverlener. Dit is alleen mogelijk voor Nederlandse beroepsdiploma’s. De actuele registratie van een BIG-geregistreerde zorgverlener kan altijd en op elk moment gecontroleerd worden in het openbare BIG-registerLees verder...

Herregistratieverplichting OG en KT

Zorgverleners met een BIG-registratie moeten zich iedere 5 jaar herregistreren. Voor de technoloog (KT) en de Orthopedagoog-generalist (OG) is de herregistratieplicht per 1 maart 2023 ingevoerd. Dit betekent dat alle registraties als KT’s en OG’s van vóór 1 maart geldig zijn tot en met 29 februari 2028. Bent u geregistreerd in een van deze twee beroepen, dan krijgt u een half jaar van tevoren automatisch een oproep voor herregistratie. 29 februari 2028 is dan uw uiterste herregistratiedatum (UHD).
 

Registraties na 1 maart 2023

KT’s en OG’s die ná 1 maart 2023 registratie aanvragen, krijgen op het moment van registreren een uiterste herregistratiedatum. Deze datum ligt 5 jaar na de diplomadatum. Is uw diploma op moment van registreren al ouder dan 5 jaar? Dan moet bij de registratie direct al aan de eisen van herregistratie worden voldaan. Lees meer onder registreren met een diploma ouder dan 5 jaar.
 

Meer informatie

Het BIG-register biedt informatie over de bevoegdheid van zorgverleners om de kwaliteit van de zorgverlening te borgen. Herregistratie zorgt voor een zo actueel mogelijk register met zorgverleners die daadwerkelijk actief werken in hun beroep. Meer informatie over herregistratie vindt u onder  herregistratie criteria per beroep  en via het Stappenplan herregistratie aanvragen.

Update herregistratie van de corona uitstelgroep

In verband met de Coronacrisis besloot de minister in maart 2022 om de herregistratie-verplichting voor alle BIG-geregistreerden uit te stellen. De minister nam deze beslissing om extra personeel in te kunnen zetten in de zorg en om de administratieve lasten van zorgverleners in die periode te verlichten. In april 2022 werd de herregistratieverplichting weer opgestart. Iedereen die met het uitstel te maken had gekregen (de uitstelgroep), kreeg een gezamenlijke nieuwe Uiterste herregistratie datum (UHD): 31 december 2022.
 

Afhandeling van de aanvragen

De afhandeling van de meeste aanvragen is vlot verlopen. Helaas ontstond er door de grote drukte gecombineerd met personeelstekort, soms vertraging bij het beoordelen van bewijsstukken of bij het afhandelen van vragen via de mail. Gelukkig blijft, zolang alles op tijd is aangeleverd, de registratie gewoon geldig zolang aanvraag bij ons in behandeling is. Ook als de UHD in de tussentijd verloopt. Iedereen bij wie vertraging ontstond en die een emailadres in zijn contactgegevens heeft staan,  is hierover geïnformeerd via een mailbericht.
 

De aantallen

De uitstelgroep bestond uit ongeveer 80.000 BIG-geregistreerde zorgverleners. Van deze groep heeft ruim 71.000 zorgverlenders een aanvraag voor herregistratie ingediend. Ongeveer 90% heeft een positief besluit gekregen en is dus weer geherregistreerd voor de komende 5 jaar. 

Ruim 2.500 zorgverleners uit de uitstelgroep hebben zichzelf actief afgemeld voor herregistratie. De meest opgegeven redenen waren:

  • In ben of ga met pensioen (65%)
  • Ik heb mijn BIG-registratie niet meer nodig voor mijn huidige functie in de zorg (19%)
  • Ik werk (binnenkort) niet meer in de zorg (11%)
  • Ik voldoe niet aan de eisen voor herregistratie (5%)
  • Ik woon of werk (binnenkort) in het buitenland (4%)

De meest gestelde vragen over herregistratie

De inhaalslag van de uitstelgroep wordt direct gevolgd door de volgende grote groep aanvragers. In 2023 ontvangen ongeveer 140.000 BIG-geregistreerde zorgverleners een oproep om herregistratie aan te vragen. Het grootste deel van deze groep is verpleegkundige, fysiotherapeut of verloskundige.
 

Bent u een van deze zorgverleners?

Dan kan het best zijn dat u vragen heeft over de voorbereidingen, de aanvraag of de mogelijke bewijsstukken die u moet aanleveren. Sommige vragen over herregistratie worden vaker dan andere aan ons klantcontactcentrum gesteld. Wij hebben daarom een aantal van de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet in een bericht op onze website. Wij hopen u hiermee op weg te kunnen helpen.

Colofon

BIG-register

www.bigregister.nl
E-mail het BIG-register
Twitter: @BIGregister

Postbus 3173
6401 DR Heerlen