Ik wil niet herregistreren. Wat moet ik doen?

Wilt u zich niet herregistreren? Dan zijn er 3 mogelijkheden:

U doet niets

U ontvangt dan wel automatisch nog een herinneringsbrief van het BIG-register. Hierin staat ook dat het BIG-register van plan is om uw registratie door te halen wanneer uw UHD is bereikt. Na de uiterste herregistratiedatum ontvang u het definitieve besluit dat uw registratie wordt doorgehaald.

U geeft online door dat u niet wilt herregistreren

Log in bij Mijn registratie met uw Digid of BIG-login. Klik op ‘aanvraag herregistratie’. U krijgt dan de mogelijkheid ‘ik wil niet herregistreren’.

Als u hier de vragen invult, dan krijgt u de bevestiging dat wij uw registratie direct na uw uiterste herregistratiedatum doorhalen.

U vult het formulier in met het verzoek uitgeschreven te worden uit het BIG-register

Gebruik het formulier 'doorhaling op eigen verzoek'. Het is van belang dat u dit formulier ondertekent. Uw inschrijving wordt dan per direct doorgehaald.

Stuur het formulier naar:
BIG-register
Postbus 3173
6401 DR HEERLEN

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw uitschrijving.