Ik wil niet herregistreren. Wat moet ik doen?

Werkt u niet in het beroep waarmee u in het BIG-register geregistreerd staat of werkt u niet in Nederland? Overweeg dan of herregistratie voor u zinvol is.

Wilt u zich niet herregistreren? Dan hoeft u niets te doen. Uw registratie wordt doorgehaald in het BIG-register zodra uw uiterste herregistratiedatum (UHD) is bereikt.

U ontvangt wel nog automatisch een herinneringsbrief van het BIG-register. Hierin staat ook dat het BIG-register van plan is om uw registratie door te halen wanneer uw UHD is bereikt. Na de UHD ontvang u het definitieve besluit waarin wordt bevestigd dat uw registratie is doorgehaald.

Wilt u de registratie per direct laten doorhalen?

Gebruik dan het formulier 'doorhaling op eigen verzoek'. Het is van belang dat u dit formulier ondertekent. Uw inschrijving wordt dan per direct doorgehaald.

Stuur het formulier naar:
BIG-register
Postbus 3173
6401 DR HEERLEN

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw uitschrijving.