Fraude met zorgdiploma’s voorkomen

De afgelopen periode is gebleken dat het aantal personeelsleden dat in de zorg is betrapt met een vals diploma flink gestegen is. Het gaat niet alleen om valse diploma’s, maar ook andere certificaten zoals bijvoorbeeld de Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG).

De IGJ roept zorgwerkgevers op goed te controleren.

Werkgevers kunnen op verschillende wijze controleren of een werknemer, sollicitant of zzp’er over de juiste en geldige diploma’s beschikt. De IGJ deed daarom in februari een oproep aan werkgevers om goed te letten op valse diploma’s en VOG’s. Het controleren van een diploma van zorgverleners die werkzaam zijn in een van de BIG-beroepen, kan via het BIG-register of middels een diploma-uittreksel van DUO (enkel bij diploma’s uit Nederland). 

Hoe controleert het BIG-register?

Het BIG-register controleert bij de registratie het diploma van de zorgverlener altijd op juistheid en echtheid. Ook heeft het BIG-register een directe koppeling met het diplomaregister van DUO. Staat een beroepsdiploma in het diplomaregister, dan is dit meteen zichtbaar en controleerbaar in het aanvraagformulier van de zorgverlener. Dit is alleen mogelijk voor Nederlandse beroepsdiploma’s. Daarnaast worden door het BIG-register de volgende varianten van (Nederlandse) diploma’s als officieel diploma geaccepteerd:

  • Het originele diploma: de aanvrager levert het originele diploma (op papier) aan bij de aanvraag.
  • Een gewaarmerkte kopie: de aanvrager levert een papieren kopie van het diploma aan met daarop een inktstempel en een handtekening of paraaf van de opleiding, of van een notaris uit een EER-lidstaat. De meeste opleidingen geven één of meer gewaarmerkte kopieën bij een diploma.
  • Digitaal uittreksel diplomaregister: de aanvrager vraagt bij het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van het diploma op en levert dit digitaal aan.

Controle actuele BIG-registratie altijd mogelijk

De actuele registratie van een BIG-geregistreerde zorgverlener kan altijd en op elk moment gecontroleerd worden in het openbare register: Zorgverlener opzoeken | BIG-register (bigregister.nl). U kunt een zorgverlener ook vragen om het meest recente (her)registratiebesluit van het BIG-register. Daarnaast kan de zorgverlener zelf een bewijs van inschrijving opvragen en downloaden via 'Mijn BIG-register'. Dit bewijs is een digitaal gewaarmerkt document dat bij een (toekomstig) werkgever aangeleverd kan worden. Op onze website staat uitleg over hoe een digitaal gewaarmerkt document op echtheid gecontroleerd kan worden.