Banner ziekenhuispersoneel in gang

Nieuwsbrief BIG-register mei 2019

Via deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onderwerpen rondom het BIG-register. In deze editie aandacht voor de onderstaande onderwerpen.

Update overleg bekend maken BIG-nummer

Op 5 april heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesproken met beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Patiëntenfederatie over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Doel was om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten en waarbij voldoende tijd is voor de uitvoering. Dit leidt mogelijk tot een aangepaste uitwerking van de regelgeving (AMvB). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is gevraagd voorlopig nog niet te handhaven op de verplichting.

Op dit moment worden de uitkomsten uitgewerkt. Zodra er meer bekend is over de uitkomst wordt u geïnformeerd via onder andere de website van het BIG-register.

Nieuwe BIG-beroep: de klinisch technoloog

In 2020 wordt het beroep klinisch technoloog aan het BIG-register toegevoegd. De Klinisch technoloog is sinds 1 januari 2014 een experimenteerberoep (art 36a beroep). Een beroepsbeoefenaar met een experimenteerberoep mag tijdelijk bepaalde aangewezen voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Uit de evaluatie van de experimenteerperiode is gebleken dat het toekennen van de zelfstandige bevoegdheid aan de klinisch technoloog voor een aantal voorbehouden handelingen effectief is. Zorgverleners die werken als klinisch technoloog kunnen naar verwachting in 2020 hun BIG-registratie aanvragen. Op het moment dat het mogelijk is om een aanvraag te doen, ontvangen zij hierover bericht via de beroepsverenigingen. Meer informatie volgt in het najaar via onze website en de beroepsverenigingen.

Internetconsultatie opleidingseisen nieuw BIG-beroep orthopedagoog-generalist

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel (Aanpassingswet zorg en dwang) in de Tweede Kamer waarin ook een wijziging van de Wet BIG is opgenomen. Met deze wijziging wordt de orthopedagoog-generalist toegevoegd als basisberoep aan de Wet BIG. Wanneer een nieuw beroep in de Wet BIG wordt opgenomen, moeten ook de opleidingseisen voor dit beroep in een ‘Besluit’ (ook wel algemene maatregel van bestuur genoemd) worden geregeld. De opleidingseisenvoor de orthopedagoog-generalist zijn nu vastgelegd in het concept Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist. Over dit concept Besluit wordt nu de mening gevraagd van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties via internetconsultatie. Wilt u meedenken, dan kunt u tot 28 mei uw mening hierover geven via internetconsulatie.nl

Meer informatie over de internetconsultatie en over welke punten uw mening vooral gevraagd wordt, kunt u vinden op de website van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO).

Nieuw digitaal aanvraagformulier herregistratie vanaf 7 juni 2019

Alle vragen en de toelichtingen bij de aanvraag van herregistratie zijn tegen het licht gehouden, verduidelijkt en waar nodig aangevuld. Ook is de aanvraag vereenvoudigd en opgedeeld in logische en overzichtelijke stappen en is de overstap gemaakt naar nieuwere technologie. Daarnaast wordt het mogelijk om de aanvraag voor herregistratie te doen op een mobiel of tablet. Hiermee hopen wij voor meer gebruikersgemak te zorgen.  

Afgestudeerd en aan de slag met je BIG-registratie?

Waarschijnlijk wil je zo snel mogelijk aan het werk. Lees hieronder hoe het zit met de BIG-registratie en wat je zelf kan doen om dat zo snel mogelijk te regelen. Ga je eerst nog op reis? Regel dan voor vertrek nog je BIG-registratie.

Maak je BIG-registratie snel in orde

Zodra je je diploma hebt, kun je een BIG-registratie aanvragen. Met een BIG-registratie mag je de beschermde beroepstitel voeren en zelfstandig aan de slag. Een snelle registratie is ook voor je herregistratie over 5 jaar belangrijk. Dit lijkt nog ver weg, maar het is goed te weten dat alleen de uren die zijn gewerkt met een actieve BIG-registratie meetellen voor herregistratie.

Hoe vraag je aan?

Een aanvraag voor BIG-registratie kan digitaal. Je gaat hiervoor via de website bigregister.nl naar ‘Mijn BIG-register’. Inloggen doe je met DigiD. Tip: De verwerking van je aanvraag gaat het snelst als je met iDEAL betaalt.

Wat heb je nodig?

Voor een snelle afhandeling is het belangrijk dat je aanvraag compleet is. In de meeste gevallen is alleen een officiële kopie van het diploma nodig. Op onze website is te lezen wat je eventueel nog meer nodig hebt voor registratie.

Wat is een officiële kopie van een diploma?

Een officiële kopie is er in twee varianten:

  • Digitaal uittreksel diplomaregister
    Bij het online diplomaregsiter van DUO, is in de meeste gevallen een digitaal uittreksel van je diploma op te vragen. Voor het aanvragen van het uittreksel log je in op ‘Mijn DUO’ met DigiD. Voordeel van deze variant is dat de aanvraag dan vaak helemaal digitaal gedaan kan worden.
     
  • Een gewaarmerkte kopie
    Een gewaarmerkte kopie is een papieren kopie van het diploma met een inktstempel en een handtekening of paraaf van de opleiding, of van een notaris uit een EER-lidstaat. De meeste opleidingen geven één of meer gewaarmerkte kopieën bij een diploma. Deze variant moet per post naar het BIG-register opgestuurd worden nadat de aanvraag is gedaan.

Let op! Een gewone kopie van het originele diploma of een uitgeprinte versie van het digitaal uittreksel uit het diplomaregister zijn niet geldig voor een BIG-registratie.

Volg de status van je aanvraag

Heb je je aanvraag gedaan, dan kun je via 'Mijn BIG-registratie' zien of wij de documenten en betaling hebben ontvangen. In je persoonlijke digitale dossier is ook de status van je aanvraag te zien.

Op reis? Regel eerst je BIG-registratie

Ga je na je afstuderen reizen en wil je daarna meteen aan het werk? Regel dan voordat je op reis gaat je BIG-registratie. De zomermaanden zijn drukke maanden, omdat veel zorgverleners afstuderen. De afhandeltijd van je aanvraag kan dan iets langer zijn dan normaal.

Hoe lang duurt mijn aanvraag en kan het sneller?

Wettelijk gezien is de behandeltermijn van de registratieaanvraag met een Nederlands diploma 8 weken. Vaak gaat het sneller. Wij streven ernaar om registraties met een Nederlands diploma binnen 3 weken af te ronden. Is er sprake van een bijzondere situatie en levert de behandeltermijn onoverkomelijke problemen op? Neem dan contact met ons op. Dan kunnen we kijken hoe we kunnen helpen.

Http:// URL voor de BIG-webservice 20 mei vervallen

Tot 20 mei was het nog mogelijk om zowel de http:// als de https:// variant van de URL te gebruiken voor verbinding met de BIG-webservice. Vanaf 20 mei is de http:// variant vervallen en is alleen nog de beveiligde https:// variant te gebruiken.

Eenmalig aanpassen configuratie systeem

De meeste organisaties gebruiken de beveiligde variant al. Maakt uw organisatie echter nog gebruik van de oude URL, dan is het belangrijk dat u deze in de configuratie van uw systeem aanpast. De juiste URL is: https://webservices.cibg.nl/Ribiz/OpenbaarV4.asmx. Vanaf 20 mei is de BIG-webservice niet meer bereikbaar via de http:// variant.

De BIG-webservice

Via de BIG-webservice is het voor uw organisaties mogelijk om aan de hand van een systeemkoppeling vanuit uw eigen systeem rechtstreeks te zoeken in het BIG-register en bepaalde gegevens op te halen. Meer informatie over de webservice vindt u op onze website.

Update Brexit

Ook nu de Britse regering opnieuw uitstel heeft gekregen (tot uiterlijk 31 oktober 2019), blijft de kans op een no deal-Brexit aanwezig. Daarom blijven voorbereidingen op een no deal-Brexit noodzakelijk. Op rijksoverheid.nl vindt u de actuele informatie over de Brexit en de zorgsector. Op bigregister.nl plaatsten wij al eerder een bericht met informatie over de no-deal Brexit. Burgers en professionals kunnen nu ook terecht op één centraal meldpunt voor vragen over zorg en de Brexit: het Brexit Zorg Informatie Punt. Heeft u na het lezen van de informatie op de websites nog vragen? Dan kunt u uw vraag mailen naar dit informatiepunt. Of u kunt bellen naar: 088-370 07 99 (bereikbaar maandag t/m donderdag van 9:00 - 12:00 uur).

Colofon

BIG-register

www.bigregister.nl
E-mail het BIG-register
Twitter: @BIGregister

Postbus 3173
6401 DR Heerlen