Gevolgen no-deal Brexit

Werkt u als BIG-geregistreerde zorgverlener in Nederland met een Brits diploma of werkt u met een Nederlands diploma als zorgverlener in het Verenigd Koninkrijk (VK)? Heeft u plannen in die richting of bent u een werkgever die hier mee te maken heeft? Dan heeft u mogelijk vragen over wat de Brexit voor u betekent. Daarom leggen wij in dit bericht uit wat de huidige stand van zaken is en wat een eventuele no-deal Brexit betekent voor zorgverleners en werkgevers in verschillende situaties

Huidige stand van zaken

Het VK heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020. Brexit is hiermee een feit. Tot eind 2020 geldt een overgangspriode. Voor u als zorgverlener verandert er in de overgangsfase (nog) niks. Inmiddels is bekend dat er geen verlenging van de overgangsperiode komt. Die mogelijkheid staat wel in het terugtrekkingsakkoord, maar het VK heeft aangegeven geen verlenging te willen. 

Overgangsperiode

De overgangsperiode geldt tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor zorgverleners in BIG-beroepen en werkgevers verandert er in deze overgangsperiode vrijwel niks ten opzichte van vóór de Brexit. Ze hebben hier door tijd om zich voor te bereiden op de (nog te maken) nieuwe afspraken tussen de EU en het VK die gelden na 31 december 2020.

Ook is bepaald dat erkenningen van diploma’s behaald in het VK, die vóór het einde van de overgangsperiode zijn afgegeven, ook na afloop van die overgangsperiode in stand blijven.

Onderhandelingen over toekomstige relatie

In de overgangsperiode moet er tussen het VK en de EU onderhandeld worden over de details van hun toekomstige relatie. In die onderhandelingen spreken de EU en het VK af onder welke voorwaarden ondernemers na de overgangsperiode zaken kunnen doen in en met het VK. Ook gaan zij onderhandelen over o.a. de rechten voor burgers.

Deze nieuwe afspraken gaan dan in na de overgangsperiode. Ook deze afspraken moeten worden goedgekeurd door de EU-landen, het Britse parlement en het Europese parlement. Mocht het niet lukken om tot nieuwe afspraken te komen, dan vindt aan het eind van de overgangsperiode alsnog een no deal-Brexit plaats.

Het no deal-scenario

Het no deal-scenario komt in beeld als er geen overeenstemming komt na de overgangsperiode. In dit no deal-Brexit geldt in Nederland en in de andere EU-landen het Europese recht niet meer voor houders van een Brits diploma en nationaliteit. Zorgverleners met een Nederlands diploma in het Verenigd Koninkrijk (VK) kunnen ook geen aanspraak maken op de Europese afspraken.

Wat kan een no-deal Brexit voor zorgverleners betekenen:

U werkt op dit moment met een Brits diploma in Nederland

Er verandert niets voor u. In een no deal-scenario blijven de vóór de Brexit afgegeven erkenningen van Britse diploma's en BIG-registraties op grond van Britse diploma's in stand.

U wilt met een Brits diploma na de no deal-Brexit in Nederland gaan werken

De mogelijkheid van automatische diploma-erkenning van Britse diploma`s voor de beroepen arts, apotheker, tandarts, verloskundige en verpleegkundige vervalt. Dat betekent dat zorgverleners met een Brits diploma in deze beroepen geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure, waarbij aangewezen diploma’s direct, zonder vakinhoudelijke beoordeling worden erkend.

In een no deal-scenario moeten bij een aanvraag voor erkenning van het diploma eerst de beroepskwalificaties vakinhoudelijk worden beoordeeld. Dit gebeurt door het afleggen van een algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV). Daarnaast moeten artsen, tandartsen en verpleegkundigen een beroepsinhoudelijke toets (BI) afleggen. Deze langere procedure kost meer tijd en dus kan het langer duren voordat u het beroep zelfstandig in Nederland mag uitoefenen.

U werkt op dit moment met een Nederlands diploma in het VK

Het Verenigd Koninkrijk bepaalt welke rechten u heeft en welke acties u mogelijk moet nemen. We adviseren u de websites van de bevoegde autoriteiten in het VK te raadplegen.

U wilt met een Nederlands diploma na de no deal-Brexit in het VK gaan werken

Het Verenigd Koninkrijk bepaalt welke procedure voor u geldt. U moet waarschijnlijk de in het VK geldende, langere, procedure van diploma-erkenning volgen (met vakinhoudelijke beoordeling). We adviseren u de websites van de bevoegde autoriteiten in het VK te raadplegen.

Wat kan een no deal-Brexit voor werkgevers betekenen:

U heeft op dit moment BIG-geregistreerde zorgverleners met een Brits diploma in dienst

In een no deal-scenario verandert er niets voor uw Britse werknemers met een BIG-registratie. De vóór de Brexit afgegeven erkenningen van Britse diploma's en BIG-registraties op grond van Britse diploma’s blijven in stand.

U wilt na de Brexit zorgverleners met een Brits diploma in dienst nemen

De mogelijkheid van automatische diploma-erkenning voor de beroepen arts, apotheker, tandarts, verloskundige en verpleegkundige is niet meer van toepassing voor zorgverleners met een Brits diploma. Dat betekent dat zorgverleners met een Brits diploma geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure, waarbij aangewezen diploma’s direct, zonder vakinhoudelijke beoordeling kunnen worden erkend.

In een no deal-scenario moeten bij een aanvraag voor erkenning van het diploma eerst de beroepskwalificaties vakinhoudelijk worden beoordeeld. Dit gebeurt door het afleggen van een algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV). Voor de vakinhoudelijke beoordeling moeten artsen, tandartsen en verpleegkundigen ook nog een beroepsinhoudelijke toets (BI) afleggen. Deze langere procedure kost meer tijd en dus kan het langer duren voordat uw nieuwe werknemer in Nederland het beroep zelfstandig mag uitoefenen.

Brexit Zorg Informatie Punt

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Dan kunt u uw vraag mailen naar het Brexit Zorg Informatie Punt. Of bel naar: 088-370 07 99 (maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 9.00 - 12.00 uur).

Het Brexit Zorg Informatie Punt is het informatiepunt van samenwerkende overheidsorganisaties op het gebied van zorg.