Gevolgen no-deal Brexit

Werkt u als BIG-geregistreerde zorgverlener in Nederland met een Brits diploma of werkt u met een Nederlands diploma als zorgverlener in het Verenigd Koninkrijk (VK)? Heeft u plannen in die richting of bent u een werkgever die met deze situaties te maken heeft? Dan heeft u mogelijk vragen over wat de Brexit voor u betekent. Daarom leggen wij in dit bericht uit wat een eventuele no-deal Brexit betekent voor zorgverleners en werkgevers in verschillende situaties

Huidige stand van zaken

Met de verkiezingsoverwinning van de Britse premier Boris Johnson lijkt een snelle goedkeuring van het akkoord door het Britse parlement waarschijnlijk. Zodra het akkoord aan Britse kant is goedgekeurd, kan het Europees Parlement er over stemmen. Stemmen beide partijen in met het Brexit akkoord, dan treedt het VK per 31 januari 2020 uit de EU. Brexit is daarmee een feit.

Overgangsfase bij goedkeuring akkoord

Als het Britse parlement en het Europese Parlement instemmen met het Brexit akkoord, gaat een overgangsfase in werking tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven de EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor zorgverleners in BIG-beroepen en werkgevers verandert er in dat geval tot en met 31 december 2020 niks ten opzichte van nu. Daarnaast is bepaald dat erkenningen van buitenlandse diploma’s die vóór het einde van de overgangsperiode zijn afgegeven ook na afloop van die overgangsperiode in stand blijven. Deze overgangsperiode eindigt vooralsnog per 31 december 2020. Als het nodig is kan deze eenmalig met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022.

Onderhandelingen over toekomstige relatie

In de overgangsperiode moet er tussen het VK en de EU onderhandeld worden over de details van hun toekomstige relatie. Deze nieuwe afspraken gaan dan in na de overgangsperiode. Ook deze afspraken moeten worden goedgekeurd door de EU-landen, het Britse parlement en het Europese parlement. Mocht het niet lukken om tot nieuwe afspraken te komen, dan vindt aan het eind van de overgangsperiode alsnog een no deal-Brexit plaats.

Het no-deal scenario

Het no-deal scenario komt in beeld als er geen overeenstemming komt. Zo lang er nog niet is ingestemd met het terugtrekkingsakkoord blijft er een klein risico op een no-deal Brexit. De kans op een no deal-Brexit per 31 januari 2020 is echter nu een stuk kleiner geworden.

In het no-deal scenario geldt in Nederland en in de andere EU-landen na de Brexitdatum het Europese recht niet meer voor houders van een Brits diploma en nationaliteit. Zorgverleners met een Nederlands diploma in het Verenigd Koninkrijk (VK) kunnen ook geen aanspraak maken op de Europese afspraken..

Wat kan een no-deal Brexit voor zorgverleners betekenen:

U werkt op dit moment met een Brits diploma in Nederland

Er verandert niets voor u. In een no-deal scenario blijven de vóór de Brexit afgegeven erkenningen van Britse diploma's en BIG-registraties op grond van Britse diploma's in stand.

U wilt met een Brits diploma na de no-deal Brexit in Nederland gaan werken

De mogelijkheid van automatische diploma-erkenning van Britse diploma`s voor de beroepen arts, apotheker, tandarts, verloskundige en verpleegkundige vervalt. Dat betekent dat zorgverleners met een Brits diploma in deze beroepen geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure, waarbij aangewezen diploma’s direct, zonder vakinhoudelijke beoordeling worden erkend.

In een no-deal scenario moeten bij een aanvraag voor erkenning van het diploma eerst de beroepskwalificaties vakinhoudelijk worden beoordeeld. Dit gebeurt door het afleggen van een algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV). Daarnaast moeten artsen, tandartsen en verpleegkundigen een beroepsinhoudelijke toets (BI) afleggen. Deze langere procedure kost meer tijd en dus kan het langer duren voordat u het beroep zelfstandig in Nederland mag uitoefenen.

U werkt op dit moment met een Nederlands diploma in het VK

Het Verenigd Koninkrijk bepaalt welke rechten u heeft en welke acties u mogelijk moet nemen. We adviseren u de websites van de bevoegde autoriteiten in het VK te raadplegen.

U wilt met een Nederlands diploma na de no deal Brexit in het VK gaan werken

Het Verenigd Koninkrijk bepaalt welke procedure voor u geldt. U moet waarschijnlijk de in het VK geldende, langere, procedure van diploma-erkenning volgen (met vakinhoudelijke beoordeling). We adviseren u de websites van de bevoegde autoriteiten in het VK te raadplegen.

Wat kan een no-deal Brexit voor werkgevers betekenen:

U heeft op dit moment BIG-geregistreerde zorgverleners met een Brits diploma in dienst

In een no-deal scenario verandert er niets voor uw Britse werknemers met een BIG-registratie. De vóór de Brexit afgegeven erkenningen van Britse diploma's en BIG-registraties op grond van Britse diploma’s blijven in stand.

U wilt na de Brexit zorgverleners met een Brits diploma in dienst nemen

De mogelijkheid van automatische diploma-erkenning voor de beroepen arts, apotheker, tandarts, verloskundige en verpleegkundige is niet meer van toepassing voor zorgverleners met een Brits diploma. Dat betekent dat zorgverleners met een Brits diploma geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure, waarbij aangewezen diploma’s direct, zonder vakinhoudelijke beoordeling kunnen worden erkend.

In een no-deal scenario moeten bij een aanvraag voor erkenning van het diploma eerst de beroepskwalificaties vakinhoudelijk worden beoordeeld. Dit gebeurt door het afleggen van een algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV). Voor de vakinhoudelijke beoordeling moeten artsen, tandartsen en verpleegkundigen ook nog een beroepsinhoudelijke toets (BI) afleggen. Deze langere procedure kost meer tijd en dus kan het langer duren voordat uw nieuwe werknemer in Nederland het beroep zelfstandig mag uitoefenen.

Brexit Zorg Informatie Punt

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Dan kunt u uw vraag mailen naar het Brexit Zorg Informatie Punt. Of bel naar: 088-370 07 99 (maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 9.00 - 12.00 uur).

Het Brexit Zorg Informatie Punt is het informatiepunt van samenwerkende overheidsorganisaties op het gebied van zorg.