Opstart herregistratie: hoe werkt het?

Let op! De informatie in dit bericht is niet meer actueel.  De reguliere informatie over (het aanvragen van) herregistratie is weer voor iedereen van toepassing. 


In verband met het uitstel van de herregistratieverplichting was het tot nu toe niet nodig om een aanvraag voor herregistratie in het BIG-register in te dienen. De minister van VWS heeft inmiddels besloten dat het van belang is om de herregistratieplicht te hervatten. Dit betekent dat de herregistratieverplichting weer gaat gelden. Door het uitstel is van alle zorgverleners die in de uitstelgroep vallen de uiterste herregistratiedatum (UHD) verschoven naar 31 december 2022. 

Persoonlijk bericht in april of mei 2022

Heeft u door het uitstel geen oproep voor herregistratie ontvangen of kon u geen aanvraag indienen, dan ontvangt u eind april een bericht per e-mail over uw herregistratieaanvraag. Heeft u nog een lopende aanvraag die u niet kon afronden, dan ontvangt u hierover in mei bericht. U heeft tot en met 31 december 2022 de tijd voor het aanvragen van uw herregistratie. Tot die tijd wordt uw registratie niet doorgehaald. 

Valt u wel in de uitstelgroep, maar heeft u 1 juni nog geen bericht van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op.


Een online aanvraag voor herregistratie indienen is weer mogelijk vanaf 25 april a.s.

Keuze uit twee werkervaringstermijnen 

Voor zorgverleners die in de uitstelgroep vallen is de mogelijkheid gecreëerd om te kiezen uit twee werkervaringstermijnen. Lees meer hierover in het bericht 'Herregistreren op basis van werkervaring'.

Opstart herregistratie per situatie: 

Werkonderbreking van meer dan twee jaar?

Onderstaande informatie is verouderd. Lees over de nieuwe situatie in het bericht 'tweejaar-werkonderbrekingseis herregistratie geschrapt'

Kunt u (mogelijk) niet aan de werkervaringeis voldoen vanwege een werkonderbreking van meer dan twee jaar? Dan is wachten met het indienen van de aanvraag mogelijk een optie. Lees meer in het bericht 'Voorbereidingen schrappen tweejaar werkonderbrekingseis gestart'. 

Wie vallen er in de uitstelgroep?

Is een van onderstaande zaken op u van toepassing, dan valt u in de uitstelgroep. U heeft dan een aangepaste uiterste hergistratiedatum (UHD) van 31 december 2022 gekregen.

  • u had de afgelopen twee jaar een oproep voor herregistratie moeten krijgen of  een aanvraag  moeten indienen, maar dit was door het uitstel niet mogelijk OF
  • u heeft voor het uitstel al een aanvraag ingediend maar deze is stil komen te liggen door het uitstel. 

U kunt uw UHD nakijken in uw dossier op 'Mijn BIG-register'.

Niet in de uitstelgroep

Ligt uw uiterste herregistratiedatum tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2028, dan valt u niet in de uitstelgroep