Herregistreren op basis van werkervaring: keuze uit twee werkervaringstermijnen

Let op! De informatie in dit bericht is niet meer actueel. Kiezen uit twee werkervaringstermijnen is niet meer mogelijk. De reguliere informatie over (het aanvragen van) herregistratie is weer voor iedereen van toepassing. 
 

Voor zorgverleners die in de uitstelgroep vallen is tijdelijk de mogelijkheid gecreëerd om te kiezen uit twee werkervaringstermijnen. Deze keuze is mogelijk voor de meeste zorgverleners. Ligt uw oorspronkelijke UHD langer dan twee jaar in het verleden, dan vervalt een van de opties. 

Optie 1 (nieuwe UHD)

Uw UHD is verschoven naar 31 december 2022. Dit betekent dat werkervaringsuren in de periode van 1 januari 2018 tot en met de datum waarop u de aanvraag indient (maar uiterlijk op 31 december 2022) meetellen voor herregistratie. Voor de meeste zorgverleners is deze periode de meest geschikte werkervaringsperiode. 

Optie 2 (oorspronkelijke UHD)

Komt u binnen optie 1 niet aan de vereiste uren door de verschuiving van uw UHD ? Dan is het ook mogelijk werkervaringsuren op te geven over een periode van vijf aaneengesloten jaren die start op de datum vijf jaar voorafgaand aan uw oorspronkelijke UHD.

Herregistreert u voor de eerste keer? Dan bestaat optie 2  uit de periode vanaf uw inschrijfdatum t/m uw oorspronkelijke UHD. De termijn is in deze situatie altijd iets korter dan 5 jaar.

U kunt uw oorspronkelijke UHD of uw inschrijfdatum terugvinden in uw meest recente (her)registratie besluit. Dit document is beschikbaar in uw dossier op ‘Mijn BIG-register’ onder ‘mijn dossier’.

Voorbeelden beide mogelijkheden werkervaringstermijnen

Stel uw oorspronkelijke UHD was 1 juli 2021 en uw UHD is nu vanwege het uitstel verschoven naar 31 december 2022. U dient op 1 september 2022 de aanvraag in. Dan levert dit de onderstaande twee mogelijkheden op:

  • Optie 1
    5 jaar voorafgaand aan 31 december 2022 (nieuwe UHD): U kunt werkervaring opgeven vanaf 1 januari 2018 t/m 1 september 2022;

  • Optie 2
    5 jaar voorafgaand aan 1 juli 2021 (oorspronkelijke UHD): U kunt werkervaring opgeven vanaf 2 juli 2016 t/m 1 juli 2021.
    Voorbeeld bij eerste herregistratie: inschrijfdatum 1 oktober 2016: u kunt werkervaring opgeven vanaf 1 oktober 2016 t/m 1 juli 2021.

Oorspronkelijk UHD ouder dan 2 jaar: optie 2 vervalt

De tweejaar-werkonderbrekingeis is per 1 december 2022 geschrapt. Hierdoor is de onderstaande informatie niet meer van toepassing. Ook met een UHD ouder dan 2 jaar kunt u nu kiezen uit de hierboven genoemde twee werkervaringstermijnen.

Optie 2 vervalt als keuzemogelijkheid wanneer uw oorspronkelijke UHD op het moment van het indienen van de aanvraag, langer dan twee jaar geleden is. Geldt dit voor u en kunt niet voldoen aan de werkervaringseisen in optie 1, dan adviseren wij u zo lang mogelijk te wachten met het indienen van de aanvraag. Lees meer hierover in het bericht 'Voorbereidingen schrappen tweejaars-werkonderbrekingseis gestart'.

Ligt uw oorspronkelijke UHD tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 en voldoet u niet aan de eisen in de periode zoals beschreven in optie 1 en moet u daarom gebruik maken van optie 2, dan adviseren wij u juist zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen.

Keuze maken bij uw aanvraag

Bij het invullen van het online aanvraagformulier maakt u zelf de keuze welke van de twee werkervaringstermijnen u wilt gebruiken voor het opgeven van uw werkervaringsuren. Lees bij het starten van de aanvraag goed de toelichting. 

Belangrijk! Welke van de twee termijnen u ook kiest, u kunt nooit over een langere periode dan vijf jaar uren opgeven. Het gaat dus altijd om een periode van maximaal vijf jaar.

Eisen herregistratie

Om te kunnen herregistreren in het BIG-register moet u aantonen een bepaald aantal uren (urennorm) te hebben gewerkt in uw beroep. Haalt u de urennorm niet, dan kunt u via een vastgesteld scholingstraject een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) halen. Bekijk de criteria per beroep