Voorbereidingen schrappen tweejaars-werkonderbrekingseis gestart

Er is nieuwe informatie over dit onderwerp. Lees hiervoor het bericht ‘Tweejaar-werkonderbrekingeis BIG-herregistratie geschrapt’.

Minister van VWS is gestart met de voorbereidingen om de tweejaars-werkonderbrekingseis bij herregistratie geheel te schrappen. Dit heeft hij de Tweede Kamer op 14 februari via een brief laten weten. Verwacht u bij uw herregistratieaanvraag in de problemen te komen door een werkonderbreking van langer dan twee jaar, dan geldt  voor de meeste situaties het advies zo laat mogelijk (maar wel voor het verstrijken van uw UHD) uw herregistratie aan te vragen. 

Wat is de tweejaar-werkonderbrekingseis?

Werkervaringen opgedaan in de 5 jaar voorafgaand aan de uiterste herregistratiedatum mogen meetellen voor herregistratie. Het is daarbij toegestaan het werk tussentijds één of meerdere keren te onderbreken. Maar hierbij geldt op dit moment: 

  • dat een onderbreking maximaal twee jaar aaneengesloten mag zijn en dat er in de overige tijd voldoende uren zijn gewerkt om de urennorm te halen. 
  • bij een werkonderbreking langer dan twee jaar, mag de werkervaring die is opgedaan vóór de werkonderbreking niet meer meetellen voor herregistratie.

Wat wil de minister schrappen?

De Minister heeft het voornemen om de eis dat gewerkte uren vóór een werkonderbreking van meer dan twee jaar niet mee mogen tellen, af te schaffen. 

Vanaf wanneer wordt de eis geschrapt?

Dat is op dit moment nog niet bekend. Het streven is dat deze wijziging in het najaar van 2022 wordt gepubliceerd en dat deze dan ook meteen in werking zal treden. Zodra er meer duidelijkheid is over het schrappen van de eis, dan wordt dit direct op de website van het BIG-register gecommuniceerd. Helaas kan er vooruitlopend hierop geen uitzondering gemaakt worden.

Wat betekent dit mogelijk voor u?

Heeft  u – bijvoorbeeld door langdurige ziekte -  te maken gehad met een werkonderbreking van meer dan twee jaar, dan mogen de gewerkte uren vóór deze werkonderbreking op dit moment niet meetellen voor uw aanvraag herregistratie. Verwacht u hierdoor in de problemen te komen (u haalt de urennorm niet) bij uw herregistratie, dan adviseren wij u uw aanvraag zo laat mogelijk (maar uiterlijk op de datum van uw uiterste herregistratie datum) in te dienen. Door zo lang mogelijk te wachten met indienen, is de kans groot dat de tweejaars-werkonderbrekingseis inmiddels is komen te vervallen. 

Herregisteren op basis van scholing

Een alternatief voor herregistreren op basis van werkervaring is herregistreren doormiddel van scholing. Op de website vindt uw hierover informatie per beroepsgroep. Begin wel op tijd. Scholing kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren.