Uitstel herregistratie

In verband met de coronacrisis heeft de minister in maart 2020 besloten dat de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order is uitgesteld. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zich tijdelijk niet hoeven te herregistreren. Op dit moment heeft de minister nog geen besluit genomen over het moment waarop de herregistratieplicht weer ingaat.

De informatie in dit bericht is niet meer actueel. Lees de meest actuele informatie over dit onderwerp onder ‘Herregistratieplicht hervat’.

Bericht als herregistratie weer van start gaat

Op het moment dat de herregistratieverplichting weer gaat gelden, ontvangen alle zorgverleners waarvoor herregistratie is uitgesteld, bericht van het BIG-register met nadere uitleg. Ook komt er dan een bericht op deze website. Uiteraard krijgt iedereen een redelijke termijn voor het aanvragen van de herregistratie of het aanleveren van gevraagde bewijsstukken.

In het oorspronkelijke bericht ‘Uitstel herregistratie: wat betekent dit’ vindt u alle zaken nog eens op rij.

‘Let op: dit uitstel geldt alleen voor de herregistratie van het basisberoep. Voor de herregistratie als specialist gelden andere regels. Op de website van de specialisten registratie commissie van uw beroep vindt u hier meer informatie over’

Wilt u toch nu een aanvraag indienen?

U hoeft zich op dit moment niet te herregistreren. Zoals aangegeven wordt uw registratie niet doorgehaald zolang de herregistratieverplichting is uitgesteld. Ook niet als uw UHD verloopt. Wilt u om bepaalde redenen toch nu een aanvraag indienen, dan is dit niet online mogelijk, maar enkel via een apart formulier (invulbare PDF). Wilt u dit formulier ontvangen, neem dan contact op met onze BIG-informatielijn.

Aanvraag herregistratie op basis van scholing?

Heeft u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) behaald? Dan is het belangrijk om te weten dat een PRC bij het indienen van een aanvraag maximaal 2 jaar oud mag zijn. Verstrijkt deze termijn binnenkort? Wacht dan niet totdat herregistratie weer wordt opgestart, maar dien op tijd een aanvraag in. Wilt u dit aanvraagformulier ontvangen, neem dan contact op met onze BIG-informatielijn.

Aanvraag na doorhaling?

Bent u eerder geregistreerd geweest in het BIG-register, maar bent u op dit moment doorgehaald vanwege niet herregistreren? Dan kunt u opnieuw BIG-registratie aanvragen als dit nodig is. Deze aanvraag kan wel online via 'Mijn BIG-register'. U moet wel aan dezelfde eisen voldoen als voor herregistratie.