Het Brexitakkoord, wat betekent dit?

In 2021 is een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK). Het akkoord heeft onder andere gevolgen voor zorgverleners met een Brits diploma die in Nederland aan het werk willen. Omdat er op dit moment geen afspraken zijn vastgelegd over de erkenning van diploma’s behaald in het VK wordt het VK sinds 1 januari 2021 gezien als 'derde land'. Dit betekent onder andere dat zorgverleners met een Brits diploma behaald na 1 januari 2021 niet langer in aanmerking komen voor de snelle automatische erkenning procedure.

Dit bericht is inhoudelijk geactualiseerd op 24 november 2023.
 

Erkenning Brits diploma vanaf 1 januari 2021

VK-diploma’s arts, apotheker, tandarts, verloskundige of verpleegkundige afgegeven vóór 1 januari 2021

Heeft u uw diploma voor een van deze vijf beroepen vóór 1 januari 2021 behaald én komt uw diploma voor op de lijst met aangewezen diploma’s? Dan komt u ook na 1 januari 2021 nog in aanmerking voor de procedure automatische erkenning.

Let op:  Digitaal aanvragen kan in bovenstaande situatie niet. Neem contact op voor een papieren aanvraagformulier. Erkenning aanvragen zonder BIG-registratie kan via het aaanvraagformulier erkenning aangewezen diploma.

Heeft u een diploma behaald vóór 1 januari 2021 waarmee u niet in aanmerking komt voor automatische erkenning? Dan volgt u de procedure Erkenning beroepskwalificaties.

VK-diploma’s alle BIG-beroepen afgegeven ná 1 januari 2021

Hiervoor geldt dat de beroepskwalificaties eerst vakinhoudelijk beoordeeld worden via de procedure Verklaring van vakbekwaamheid. Artsen, tandartsen en verpleegkundigen moeten voor de vakinhoudelijke beoordeling nog een beroepsinhoudelijke toets (BI) afleggen.

De procedure Verklaring van vakbekwaamheid geldt dus voor zowel artsen, apothekers, tandarten, verloskundigen of verpleegkundigen als voor alle andere BIG-beroepen (zoals bijvoorbeeld fysiotherapeut) met een diploma behaald ná 1 januari 2021.

Overzicht betekenis Brexit voor zorgverleners en werkgevers

Hieronder wordt uitgelegd wat de Brexit in diverse situaties betekent.

U werkt op dit moment met een Brits diploma in Nederland

Er verandert niets voor u. De vóór 1 januari 2021 afgegeven erkenningen van Britse diploma's en BIG-registraties op grond van Britse diploma’s blijven in stand.

U wilt (mogelijk) met een Brits diploma na de Brexit in Nederland gaan werken

De mogelijkheid van automatische erkenning van Britse diploma`s voor de beroepen arts, apotheker, tandarts, verloskundige en verpleegkundige die zijn afgegeven na 1 januari 2021 is vervallen. Dat betekent u in deze situatie geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure. Voor de andere BIG-beroepen was deze snelle erkenningsprocedure vóór 1 januari 2021 ook al niet van toepassing.

Per 1 januari 2021 vindt bij een aanvraag voor erkenning van het diploma eerst vakinhoudelijke beoordeling plaats (aanvraag verklaring van vakbekwaamheid). Artsen, tandartsen en verpleegkundigen moeten een beroepsinhoudelijke toets (BI) afleggen. Deze procedure kost meer tijd en is duurder. Met de erkenning van het diploma kan BIG-registratie worden aangevraagd.

Bent arts, apotheker, tandarts, verloskundige of verpleegkundige en heeft u uw diploma vóór 1 januari 2021 behaald , dan valt u nog onder de afspraken uit de overgangsperiode en kunt u nog gebuik maken van de procedure automatische erkenning.

U wilt in Nederland werken met een door het VK erkend diploma van buiten de EU of Zwitserland (derdelands diploma's)?

Door het VK afgegeven erkenningen van derdelands diploma’s, worden niet direct overgenomen door Nederland. Dit geldt voor zowel erkenningen van voor als na 1 januari 2021. In deze situatie vindt eerst een vakinhoudelijke beoordeling plaats. Dit gaat via een aanvraag verklaring van vakbekwaamheid. Met een Verklaring van Vakbekwaamheid kan BIG-registratie worden aangevraagd

U werkt op dit moment met een Nederlands diploma in het VK

Het Verenigd Koninkrijk bepaalt welke rechten u heeft en welke acties u mogelijk moet nemen. We adviseren u de websites van de bevoegde autoriteiten in het VK te raadplegen.

U wilt met een Nederlands diploma in het VK gaan werken

Het Verenigd Koninkrijk bepaalt welke procedure voor u geldt. U moet de in het VK geldende procedure van diploma-erkenning volgen (met vakinhoudelijke beoordeling). Op de onderstaande websites van de bevoegde autoriteiten in het VK vindt u meer informatie.

U heeft op dit moment BIG-geregistreerde zorgverleners met een Brits diploma in dienst

Er verandert niets voor uw Britse werknemers met een BIG-registratie. De vóór 1 januari 2021 afgegeven erkenningen van Britse diploma's en BIG-registraties op grond van Britse diploma’s blijven in stand.

U wilt zorgverleners met een Brits diploma in dienst nemen

De mogelijkheid van automatische erkenning voor de beroepen arts, apotheker, tandarts, verloskundige en verpleegkundige is niet meer van toepassing voor zorgverleners met een Brits diploma. Dat betekent dat zorgverleners met een Brits diploma behaald ná 1 januari 2021 geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure, waarbij aangewezen diploma’s direct, zonder vakinhoudelijke beoordeling kunnen worden erkend.

Vanaf 1 januari 2021 moeten bij een aanvraag voor erkenning van het diploma eerst de beroepskwalificaties vakinhoudelijk worden beoordeeld. Voor de vakinhoudelijke beoordeling moeten artsen, tandartsen en verpleegkundigen ook een beroepsinhoudelijke toets (BI) afleggen. Deze langere procedure kost meer tijd, waardoor het dus langer kan duren voordat uw nieuwe werknemer in Nederland het beroep zelfstandig mag uitoefenen.