Het Brexitakkoord, wat betekent dit?

De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben op 24 december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Op 29 december 2020 stemden de EU-lidstaten in met het akkoord. Het Europese Parlement moet dit nog doen. Dit gebeurt begin 2021. Het akkoord wordt wel al voorlopig toegepast. Het akkoord heeft onder andere gevolgen voor zorgverleners met een Brits diploma die in Nederland aan het werk willen.

In het akkoord over het nieuwe partnerschap zijn op dit moment geen afspraken vastgelegd over de erkenning van diploma’s behaald in het VK. Het VK wordt daarom nu gezien als derde land. Dit betekent onder andere dat zorgverleners met een Brits diploma niet langer in aanmerking komen voor de snelle automatische erkenning procedure.

Erkenning Brits diploma vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt bij een aanvraag voor erkenning van het diploma behaald in het VK eerst de beroepskwalificaties vakinhoudelijk beoordeeld. Hiervoor moet een Verklaring van vakbekwaamheid behaald worden. Dit gebeurt via het afleggen van een algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV). Voor de vakinhoudelijke beoordeling moeten artsen, tandartsen en verpleegkundigen ook nog een beroepsinhoudelijke toets (BI) afleggen. Deze procedure geldt ook als er een aanvraag wordt gedaan met een diploma behaald vóór 1 januari 2021.

Mogelijk worden er in de toekomst tussen de EU en VK nog voor specifieke beroepen afspraken gemaakt over de voorwaarden die gelden en de eisen die gesteld worden aan de erkenning van de kwalificatie. Tot die tijd geldt bovenstaande procedure. 

Afgegeven erkenningen blijven geldig

Erkenningen van Britse diploma’s die vóór 1 januari 2021 zijn afgegeven, blijven in stand.

Aanvragen ingediend vóór 1 januari 2021 vallen nog onder overgangsperiode

Alle aanvragen voor automatische erkenning die zijn ingediend vóór 1 januari 2021, vallen nog onder de afspraken uit de overgangsperiode. Ook wanneer de aanvraag op 1 januari 2021 nog niet (volledig) is afgehandeld en u de erkenning nog niet binnen hebt. In deze overgangsperiode golden nog de oorspronkelijk afspraken over o.a. de automatisch erkenning van diploma's.  De aanvragen worden volgens deze afspraken afgehandeld. 
 

Overzicht betekenis Brexit voor zorgverleners en werkgevers

Hieronder vindt u in een overzicht nog eens uitgelegd wat de Brexit in diverse situaties betekent.

U werkt op dit moment met een Brits diploma in Nederland

Er verandert niets voor u. De vóór 1 januari 2021 afgegeven erkenningen van Britse diploma's en BIG-registraties op grond van Britse diploma’s blijven in stand.

U wilt (mogelijk) met een Brits diploma na de Brexit in Nederland gaan werken

De mogelijkheid van automatische erkenning van Britse diploma`s voor de beroepen arts, apotheker, tandarts, verloskundige en verpleegkundige is vervallen sinds 31 december 2020. Dat betekent dat deze zorgverleners met een Brits diploma in deze beroepen vanaf dit moment geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure. Voor de andere BIG-beroepen was deze snelle erkenningsprocedure vóór 1 januari 2021 ook al niet van toepassing.

Per 1 januari 2021 vindt bij een aanvraag voor erkenning van het diploma eerst vakinhoudelijke beoordeling plaats (aanvraag verklaring van vakbekwaamheid). Hiervoor moet een algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV) worden afgelegd. Daarnaast moeten artsen, tandartsen en verpleegkundigen een beroepsinhoudelijke toets (BI) afleggen. Deze procedure kost meer tijd en is duurder. Met de erkenning van het diploma kan BIG-registratie worden aangevraagd

Alle aanvragen die zijn ingediend vóór 1 januari 2021, vallen nog onder de afspraken uit de overgangsperiode. 

U werkt op dit moment met een Nederlands diploma in het VK

Het Verenigd Koninkrijk bepaalt welke rechten u heeft en welke acties u mogelijk moet nemen. We adviseren u de websites van de bevoegde autoriteiten in het VK te raadplegen.

U wilt met een Nederlands diploma in het VK gaan werken

Het Verenigd Koninkrijk bepaalt welke procedure voor u geldt. U moet de in het VK geldende procedure van diploma-erkenning volgen (met vakinhoudelijke beoordeling). Op de onderstaande websites van de bevoegde autoriteiten in het VK vindt u meer informatie.

U heeft op dit moment BIG-geregistreerde zorgverleners met een Brits diploma in dienst

Er verandert niets voor uw Britse werknemers met een BIG-registratie. De vóór 1 januari 2021 afgegeven erkenningen van Britse diploma's en BIG-registraties op grond van Britse diploma’s blijven in stand.

U wilt zorgverleners met een Brits diploma in dienst nemen

De mogelijkheid van automatische erkenning voor de beroepen arts, apotheker, tandarts, verloskundige en verpleegkundige is niet meer van toepassing voor zorgverleners met een Brits diploma. Dat betekent dat zorgverleners met een Brits diploma geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure, waarbij aangewezen diploma’s direct, zonder vakinhoudelijke beoordeling kunnen worden erkend.

Vanaf 1 januari 2021 moeten bij een aanvraag voor erkenning van het diploma eerst de beroepskwalificaties vakinhoudelijk worden beoordeeld. Dit gebeurt door het afleggen van een algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV). Voor de vakinhoudelijke beoordeling moeten artsen, tandartsen en verpleegkundigen ook nog een beroepsinhoudelijke toets (BI) afleggen. Deze langere procedure kost meer tijd, waardoor het dus langer kan duren voordat uw nieuwe werknemer in Nederland het beroep zelfstandig mag uitoefenen.

Brexit Zorg Informatie Punt

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Dan kunt u uw vraag mailen naar het Brexit Zorg Informatie Punt. Of bel naar: 088-370 07 99 (maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 9.00 - 12.00 uur). Het Brexit Zorg Informatie Punt is het informatiepunt van samenwerkende overheidsorganisaties op het gebied van zorg.