Uitzonderlijke situaties (hardheidsclausule)

Heeft een zorgverlener in het buitenland een maatregel opgelegd gekregen, dan kan dit gevolgen hebben voor de inschrijving in het BIG-register.

Overname buitenlandse maatregelen

Buitenlandse maatregelen die de bevoegdheid om het beroep uit te oefenen geheel of gedeeltelijk beperken, worden in Nederland overgenomen als de betreffende zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven. Dit geldt zowel voor zorgverleners met een Nederlands als met een buitenlands diploma. Een gedeeltelijke bevoegdheidsbeperking nemen wij over uit het buitenland door middel van aantekening in het BIG-register. Heeft een zorgverlener in het buitenland een tijdelijke of blijvende gehele bevoegdheidsbeperking? Dan wordt zijn of haar inschrijving in het BIG-register doorgehaald.

Bij de doorhaling in Nederland wordt het incident dat leidde tot de buitenlandse maatregel niet opnieuw beoordeeld. Het uitgangspunt is dat een zorgverlener zich moet houden aan de regels van het land waar hij werkt.

Uitzonderlijke omstandigheden

Als zijn of haar inschrijving in het BIG-register is doorgehaald, mag een zorgverlener zijn beroep in Nederland niet meer uitoefenen. In sommige gevallen is overname van de buitenlandse maatregel zeer onredelijk. De zorgverlener kan zich dan beroepen op de zogenaamde hardheidsclausule. Als de hardheidsclausule wordt toegepast, wordt de buitenlandse maatregel niet overgenomen.

Bijvoorbeeld in het geval van een buitenlandse maatregel die is opgelegd om een reden die niets te maken heeft met het uitoefenen van het beroep. De zorgverlener is bijvoorbeeld uit het register geschrapt vanwege een verkeersboete. Of in het geval van een in het buitenland gepleegd niet-ernstig vergrijp dat in Nederland niet tot een maatregel zou leiden.

De zorgverlener moet zelf feiten en omstandigheden aanvoeren. Hij of zij moet aantonen dat in dit specifieke geval overname van de buitenlandse maatregel onredelijk is.

Veiligheid van de patiënt

Zodra de veiligheid van de patiënt in gevaar is, wordt de hardheidsclausule niet toegepast. De patiënt moet kunnen vertrouwen op een goede kwaliteit van de gezondheidszorg en op bekwame zorgverleners.

Bezwaar en beroep

De zorgverlener kan in bezwaar en beroep gaan tegen een besluit tot overname van een buitenlandse maatregel.