Soorten maatregelen

In onderstaande tabel staan de verschillende soorten maatregelen en het moment waarop publicatie mag plaatsvinden. In de kolom Zichtbaarheid staat hoelang de opgelegde maatregel zichtbaar blijft op de website. Als een zorgverlener een maatregel opgelegd heeft gekregen, staat bij zijn of haar inschrijving om welke maatregel het gaat. Zie ook de uitleg over opgelegde maatregelen.

Maatregel Publicatie Zichtbaarheid Rechtsorgaan
Tabel tuchtmaatregelen Wet BIG
Bevoegdheidsbeperkend bevel Direct na bekendmaking van het besluit van de Inspectie voor de Gezondheidszorg Tijdens het bevel plus 5 jaar Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten (LOB) direct na bekendmaking van het besluit van de Inspectie voor de Gezondheidszorg tijdens de duur van de last plus 5 jaar Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Berisping Zodra uitspraak Tuchtcollege onherroepelijk is en (geldt voor uitspraken na 1 april 2019) indien het tuchtcollege dit expliciet bepaald heeft 5 jaar Tuchtcollege
Geldboete Zodra uitspraak Tuchtcollege onherroepelijk is en (geldt voor uitspraken na 1 april 2019) indien het tuchtcollege dit expliciet bepaald heeft 5 jaar Tuchtcollege
Schorsing Zodra uitspraak Tuchtcollege onherroepelijk is Tijdens de schorsing plus 5 jaar Tuchtcollege of buitenlandse rechterlijke instantie
Voorwaardelijke schorsing Zodra uitspraak Tuchtcollege onherroepelijk is Tijdens de proeftijd plus 5 jaar Tuchtcollege of buitenlandse rechterlijke instantie
Schorsing bij wijze van voorlopige voorziening Direct na bekendmaking van de uitspraak (Tucht)college Tijdens de schorsing plus 5 jaar Tuchtcollege, College van Medisch Toezicht of buitenlandse rechterlijke instantie
Gedeeltelijke ontzegging

Direct na bekendmaking van de uitspraak als college bepaalt dat maatregel onmiddellijk van kracht wordt, of zodra uitspraak (Tucht)college onherroepelijk is

Tijdens de ontzegging plus 5 jaar Tuchtcollege, College van Medisch Toezicht of buitenlandse rechterlijke instantie
Ontzegging van recht wederom in het register te worden ingeschreven

Direct na bekendmaking van de uitspraak als Tuchtcollege bepaalt dat maatregel onmiddellijk van kracht wordt, of zodra uitspraak Tuchtcollege onherroepelijk is

10 jaar Tuchtcollege of buitenlandse rechterlijke instantie
Bevoegdheid binden aan bijzondere voorwaarden

Direct na bekendmaking van de uitspraak als Tuchtcollege bepaalt dat maatregel onmiddellijk van kracht wordt, of zodra uitspraak (Tucht)college onherroepelijk is

Tijdens de looptijd plus 5 jaar Tuchtcollege, College van Medisch Toezicht of buitenlandse rechterlijke instantie
Doorhaling Zodra uitspraak (Tucht)college van kracht of onherroepelijk is 10 jaar Tuchtcollege, College van Medisch Toezicht, of buitenlandse rechterlijke instantie
Waarschuwing Niet van toepassing Niet van toepassing Tuchtcollege