Afgestudeerd en aan de slag met je BIG-registratie?

Waarschijnlijk wil je zo snel mogelijk aan het werk. Zodra je diploma in het diplomaregister staat of je je fysieke diploma hebt ontvangen, kun je een BIG-registratie aanvragen. Met een BIG-registratie mag je de beschermde beroepstitel voeren en in je beroep aan de slag. Wat kun je zelf doen om de aanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen? Lees de onderstaande informatie ter voorbereiding.

Hoe werkt het?

In het stappenplan lees je kort en bonding wat je moet doen. Hier lees je ook of je naast een geldig beroepsdiploma nog extra documenten moet aanleveren bij je aanvraag beroepsdiploma. Alle documenten compleet? Start dan je online aanvraag via ‘mijn BIG-register’. Je gebruikt DigiD om in te loggen. Nog geen DigiD, vraag deze dan eerst aan. De verwerking van je aanvraag gaat het snelst als je aan het eind van de aanvraag met iDEAL betaalt.

Rechtstreekse controle diploma bij DUO

Zodra je met DigiD inlogt op ‘Mijn BIG-register’ wordt er ook verbinding gemaakt met het 'Mijn diploma’s' van DUO. Staat jouw beroepsdiploma in dit diplomaregister, dan is dit meteen zichtbaar in het aanvraagformulier. Je selecteert het juiste diploma en je diploma wordt direct bij DUO gecontroleerd. Je hoeft dan niet meer zelf je diploma aan te leveren.

Is je beroepsdiploma niet zichtbaar in het aanvraagformulier?

Dit kan twee oorzaken hebben:

 • Je onderwijsinstelling heeft de resultaten nog niet doorgegeven
  Soms duurt het wat langer voordat een onderwijsinstelling de resultaten doorgeeft aan DUO. Je kan er dan voor kiezen nog een of twee weken te wachten met aanvragen. Is wachten geen optie, dan is het uiteraard mogelijk om toch een gewaarmerkte kopie van het diploma per post aan te leveren.

 • Je bent afgestudeerd als GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist of als psychotherapeut
  Diploma’s van GZ-psychologen, orthopedagogen generalist en psychotherapeuten staan niet in het diplomaregister. Stuur in dit geval na het indienen van je aanvraag zo snel mogelijk een origineel gewaarmerkte kopie van je diploma naar ons op. Een gewaarmerkte kopie ontvang je bij je diploma.

Wat is de behandeltermijn en kan het sneller?

Wettelijk gezien is de behandeltermijn van de registratie met een Nederlands diploma acht weken. In de meeste gevallen gaat het sneller en is het binnen een paar weken geregeld. Wel zijn de zomermaanden drukke maanden, omdat er dan veel zorgverleners afstuderen. De afhandeltijd kan dan iets langer zijn.

Is er sprake van een bijzondere situatie en levert de behandeltermijn onoverkomelijke problemen op? Neem dan contact met ons op. Samen kijken we hoe we je kunnen helpen.

Volg de status van je aanvraag

Via 'Mijn BIG-register' is te zien of wij de betaling en eventueel opgestuurde documenten hebben ontvangen. Je kunt hier ook zien wat de status van je aanvraag is.

Dingen die vaak misgaan bij het aanleveren van documenten

Een fout is zo gemaakt. Soms moet je naast je diploma nog aanvullende documenten opsturen. Hieronder hebben wij 4 veelgemaakte fouten op een rij gezet. Lees ze goed door, dan weet je zeker dat jij ze niet maakt en de aanvraag niet onnodig langer duurt.

Documenten uploaden die per post opgestuurd moeten worden

Bepaalde documenten kun je uploaden via de uploadtool in 'Mijn BIG-register'. Dit geldt niet voor diploma’s, omdat deze op echtheid gecontroleerd moet worden. Staat je diploma niet in Mijn Diploma’s van DUO? Dan moet je je  diploma per post aanleveren.

Ook aanvullende verklaringen van een opleidingsinstelling of een bewijs van taalvaardigheid moet je per post aanleveren.

Geen verklaring van de taal bij je diploma fysiotherapie opgestuurd

Heb je de opleiding fysiotherapie in de Nederlandse taal afgerond bij één van onderstaande scholen? Dan hebben wij bij je aanvraag een origineel gewaarmerkte verklaring nodig waarop staat vermeld in welke taal je de opleiding hebt gevolgd. Deze verklaring ontvang je van de school bij het diploma.

 • Fontys Eindhoven
 • Tim van der Laan
 • Hanze University of Applied Sciences Groningen
 • Amsterdam University of Applies Sciences
 • Saxion
 • Zuyd Hogeschool
 • Universiteit Maastricht

Geen bewijs van taalvaardigheid opgestuurd als je de beroepsopleiding in het Engels hebt gevolgd

Heb je je beroepsopleiding in een andere taal dan het Nederlands gevolgd, bijvoorbeeld in het Engels? Dan heeft is een aanvullend bewijs van taalvaardigheid nodig. Een geldig bewijs van taalvaardigheid is bijvoorbeeld:

 • Een origineel of gewaarmerkt diploma van het Nederlandstalige basisonderwijs (lagere school) én voortgezet onderwijs (middelbare school), OF
 • Een origineel of gewaarmerkt diploma of certificaat van een taaltoets Nederlands op het juiste taalniveau. Lees meer over de vereiste Nederlandse taalvaardigheid per beroepsniveau:

Kunt je op een andere manier aantonen dat u het Nederlands op het juiste niveau beheerst?  Dan lever je hiervan bewijs (het origineel of een gewaarmerkte kopie ) aan. Er wordt dan beoordeeld of je hiermee ook aan de eisen voldoet.

Geen juist diploma opgestuurd voor de registratie als verpleegkundige

Om voor registratie in het BIG-register als Verpleegkundige in aanmerking te komen, moet je beschikken over een diploma van de afgeronde beroepsopleiding tot Verpleegkundige op MBO 4-niveau of HBO Bachelor-niveau. Diploma’s waarmee je niet in aanmerking komt voor registratie zijn bijvoorbeeld:

 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 • Sociaal-maatschappelijke dienstverlener
 • Propedeuse MBO of HBO Verpleegkunde
 • Verzorgende IG