Mijn inschrijving is doorgehaald. Wat kan ik doen?

Afhankelijk van uw situatie zoals omschreven in het besluit tot doorhaling kunt u:

  • een aanvraag voor registratie na doorhaling indienen, of
  • bezwaar tegen het besluit indienen.

Na doorhaling zijn de rechten en plichten van het beroep waarmee u stond ingeschreven zijn niet meer van toepassing. U mag uw beroepstitel zonder BIG-registratie alleen nog gebruiken als u in uw communicatie hieraan de woorden ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven) toevoegt.