Herregistratie

In het BIG-register staan zorgverleners die actief werken in hun beroep. Met herregistratie toont een zorgverlener elke vijf aan aan dat hij voldoende uren heeft gewerkt in zijn vak en/of voldoende scholing heeft gevolgd om bij te blijven in het beroep. Zorgverleners die niet meer actief zijn in hun beroep of niet meer de door de wet BIG gestelde eisen voldoen worden worden doorgehaald. Zo blijft het BIG-register actueel. Lees meer over het doel van herregistratie.

Aantal verzonden oproepen versus ontvangen aanvragen

Aantal verzonden oproepen versus ontvangen aanvragen Jaar: 2019
BeroepsgroepAangeschrevenOntvangen aanvragen
Apothekers153146
Arts41782822
Fysiotherapeut29032802
Gezondheidszorgpsycholoog765800
Psychotherapeut220209
Tandarts366320
Verloskundige404493
Verpleegkundige1189013112
Totaal2087920764

 voor herregistratie

Bron: CIBG Brontabel als csv (260 bytes)

Redenen om niet te herregistreren

Niet alle zorgverleners kiezen voor herregistratie. Daar zijn verschillende redenen voor, zoals:

  • het (bijna) bereiken van de pensioenleeftijd;
  • wonen en/of werken in het buitenland;
  • andere carrièrekeuzes, waarbij een registratie in het BIG-register niet meer nodig is. Bijvoorbeeld managers, beleidsmedewerkers of marketingmedewerkers die werkzaam zijn buiten het deskundigheidsgebied van het beroep van hun BIG-registratie.

Lees meer over herregistratie 2018 in de rapportage
lees over herregistratie 2017 in de rapportage
Lees meer over herregistratie 2016 in de rapportage 

Aantal doorhalingen per beroep per leeftijdscategorie

Aantal doorhalingen per beroep per leeftijdscategorie Jaar: 2019
Beroepsgroepjonger dan 2626-3030-4040-5050-6060-65ouder dan 65Totaal
Apothekers01241311101271
Arts01116585818610821510
Fysiotherapeut1188438206251118951297
GZ-psycholoog001412881658
Psychotherapeut003454420
Tandarts019283461777
Verloskundige0194550271616173
Verpleegkundige5525085477214227404764569
Totaal5648815711145180998817187775

Aangenomen mag worden dat de groep ouder dan 65 jaar niet geherregistreerd is omdat ze vanwege de leeftijd niet meer praktiserend zijn. Zij mogen de titel voeren mits zij daarachter voluit de woorden ‘niet praktiserend’ vermelden.

Bron: CIBG Brontabel als csv (424 bytes)