Herregistratie

In het BIG-register staan zorgverleners die actief werken in hun beroep. Met herregistratie toont een zorgverlener elke vijf aan aan dat hij voldoende uren heeft gewerkt in zijn vak en/of voldoende scholing heeft gevolgd om bij te blijven in het beroep. Zorgverleners die niet meer actief zijn in hun beroep of niet meer de door de wet BIG gestelde eisen voldoen worden worden doorgehaald. Zo blijft het BIG-register actueel. Lees meer over het doel van herregistratie.

Aantal verzonden oproepen versus ontvangen aanvragen

Aantal verzonden oproepen versus ontvangen aanvragen Jaar: 2022
BeroepsgroepAangeschrevenOntvangen aanvragen
Apotheker1.6681.258
Arts17.80114.474
Fysiotherapeut14.33510.031
Gz-psycholoog10.4319.682
Physician Assistants01
Psychotherapeut4.0713.531
Tandarts9.2578.496
Verloskundige1.7001.268
Verpleegkundige70.12250.761
Totaal129.38599.502
Bron: CIBG Brontabel als csv (307 bytes)

Redenen om niet te herregistreren

Niet alle zorgverleners kiezen voor herregistratie. Daar zijn verschillende redenen voor, zoals:

  • het (bijna) bereiken van de pensioenleeftijd;
  • wonen en/of werken in het buitenland;
  • andere carrièrekeuzes, waarbij een registratie in het BIG-register niet meer nodig is. Bijvoorbeeld managers, beleidsmedewerkers of marketingmedewerkers die werkzaam zijn buiten het deskundigheidsgebied van het beroep van hun BIG-registratie.

Daarnaast is het mogelijk dat er een doorhaling heeft plaatsgevonden n.a.v. overlijden of omdat er een maatregel is aangetekend.

Aantal doorhalingen per beroep per leeftijdscategorie

Aantal doorhalingen per beroep per leeftijdscategorie Jaar: 2022
Jonger dan 2626-3030-4040-5050-6060-65Ouder dan 65Totaal
Apotheker0285787189242567
Arts0115632932572622.1093.495
Fysiotherapeut62999751134636731.548
Gz-psycholoog0022741001371.3351.668
Physician assistant00001001
Psychotherapeut002155296760925
Tandarts0131231241171669821.525
Verloskundige13710212443163
Verpleegkundige648161.6444365093353954.199
Totaal711.1783.5161.1451.1571.1255.89914.091

Aangenomen mag worden dat de groep ouder dan 65 jaar niet geherregistreerd is, omdat ze vanwege de leeftijd niet meer praktiserend zijn. Zij mogen de titel voeren mits zij daarachter voluit de woorden ‘niet praktiserend’ vermelden

Bron: CIBG Brontabel als csv (491 bytes)