Begrip bedrijfsvoering voor vrijgevestigde psychotherapeut

Wilt u zich herregistreren in het BIG-register als psychotherapeut? Op deze pagina beschrijven we welke werkzaamheden meetellen als relevante werkervaring, naast direct cliëntcontact.

Cliëntcontacturen en kerntaken

Cliëntcontacturen zijn alle werkzaamheden die vermeld staan in de deskundigheidsomschrijving in de beroepsspecifieke bijlage van het beoordelingskader. De beoordelingskaders en de beroepsspecifieke bijlagen zijn leidend bij de beoordeling van aanvragen voor herregistratie.

Voor psychotherapeuten zijn de volgende werkzaamheden ook kerntaken die meetellen als werkervaring:

  • stellen van de diagnose;
  • indicatie;
  • behandeling;
  • evalueren en vastleggen van de behandeling;
  • opstellen van een behandelplan;
  • tussentijds wijzigen van het behandelplan;
  • noodzakelijk overleg met overige disciplines over de behandeling van een individu.

Bedrijfsvoering

Onder bedrijfsvoering valt de administratieve afhandeling van cliëntencontact, zoals agendabeheer en facturering. Deze werkzaamheden tellen niet mee als relevante werkervaring.