Herregistreren als psychotherapeut

Als u wilt blijven werken als psychotherapeut dan moet u zich herregistreren in het BIG-register. U kunt zich herregistreren als u voldoet aan de werkervaringseis of de scholingseis.

Dubbele registratie als klinisch psycholoog of psychiater

Bent u ook geregistreerd als klinisch psycholoog of psychiater? Overweeg dan of herregistratie voor het beroep psychotherapeut in het BIG-register voor u nodig is. Het specialisme klinisch psycholoog wordt aangetekend bij het beroep gezondheidszorgpsycholoog en het specialisme psychiater bij het beroep arts. Het beroep psychotherapeut kent geen erkend specialisme. Dit betekent dat wanneer u uw registratie als psychotherapeut wilt behouden, u een aanvraag herregistratie moet doen. Meer informatie over de beoordeling van de werkzaamheden bij een dubbele registratie, is te vinden in hoofdstuk 9.1 van het beoordelingskader psychotherapeuten.

Uiterste herregistratiedatum

Wilt u weten wanneer u zich uiterlijk moet herregistreren? U kunt uw uiterste herregistratiedatum opzoeken bij 'Mijn BIG-register'. Log hiervoor in met uw DigiD.

Werkervaringseis

In een periode van 5 jaar moet u 3.120 uur als psychotherapeut hebben gewerkt. Werkervaring telt alleen mee als deze voldoet aan de eisen van het beoordelingskader psychotherapeuten.

Meer informatie over de werkervaringseis.

Scholingseis

Werkt u niet, of haalt u de urennorm niet? Dan kunt u door scholing toch in aanmerking komen voor herregistratie.

Meer informatie over de scholingseis.