Herregistreren als orthopedagoog-generalist

Momenteel geldt er nog geen herregistratie voor orthopedagogen-generalist. Op het moment dat herregistratie gaat gelden, worden alle geregistreerde orthopedagogen-generalist hierover geïnformeerd en wordt de uiterste herregistratiedatum (UHD) vastgesteld.

Beoordelingskader herregistratie orthopedagoog-generalist

Pas wanneer het besluit periodieke registratie is aangepast, zal herregistratie ook voor de orthopedagoog-generalist gelden. In het beoordelingskader kunt u alvast lezen aan welke eisen u moet voldoen op het moment dat u herregistratie moet aanvragen.