Scholingseis orthopedagoog-generalist

Wanneer u niet aan de werkervaringseis voldoet, kunt u zich toch herregistreren door scholing. U volgt dan een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden van uw beroep als orthopedagoog-generalist. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing.

Begin op tijd

Wilt u zich herregistreren op basis van scholing? Bereid u dan tijdig voor. Scholing kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren. Zorg dat u voor de uiterste herregistratiedatum aan de eisen voldoet.


Aanbieder

RINO Zuid verzorgt straks de herregistratiescholing voor orthopedagogen-generalist. Het toetsingstraject bestaat uit een kennis- en vaardighedentoets. Meer informatie vindt u hier: Herregistratie OG - RINO Zuid


Het Periodiek Registratiecertificaat (PRC)

Als u de scholing met succes afrondt, dan krijgt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het PRC mag bij uw herregistratie maximaal 2 jaar oud zijn.