Scholingseis arts

Belangrijk! Inschrijven voor PRC basisartsen is weer mogelijk.

Wanneer u niet aan de werkervaringseis voldoet, kunt u zich toch herregistreren middels scholing. Dit betekent dat u een landelijk examen kunt doen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing.

Amsterdam UMC Academie verzorgt de toetsing voor artsen in het BIG-register. Deze toetsing vervangt het eerdere scholings- en toetsingsprogramma dat tot 1 maart 2024 van kracht was.

Op www.toetsingbigbasisarts.nl vindt u meer informatie over de toetsing van basisartsen ten behoeve van herregistratie in het BIG-register. 

Begin op tijd

Wilt u zich herregistreren op basis van scholing? Om de toetsing op tijd voor te bereiden en succesvol af te ronden, raden wij u aan om u tijdig in te schrijven. Zorg dat u voor de uiterste herregistratiedatum aan de eisen voldoet.

Het Periodiek Registratiecertificaat (PRC)

Als u de scholing met succes afrondt, dan krijgt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het PRC mag bij uw herregistratie maximaal 2 jaar oud zijn. U hoeft het PRC alleen op te sturen als wij u om bewijsstukken vragen.

In opleiding tot specialist of profielarts?

U kunt dan herregistratie aanvragen op basis van werkervaring.