Scholingseis arts

Wanneer u niet aan de werkervaringseis voldoet, kunt u zich toch herregistreren door scholing. U volgt dan een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden van uw beroep als arts. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing.

Begin op tijd

Wilt u zich herregistreren op basis van scholing? Bereid u dan tijdig voor. Scholing kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren. Zorg dat u voor de uiterste herregistratiedatum aan de eisen voldoet.

De opleidingen en toetsen worden ontwikkeld door opleidingsinstituten die de oorspronkelijke opleiding verzorgen. Actuele informatie over scholing vindt u op de websites van de opleidingsinstituten.

De VUmc Academie verzorgt de herregistratiescholing voor basisartsen. De eerste module bevat 3 oefentoetsen. Die helpen u te bepalen op welke onderwerpen u uw kennis moet actualiseren om te slagen voor de toets.

Meer informatie over scholing voor artsen.

Informatie voor artsen die het scholingsprogramma niet vóór 31 december 2017 volledig hebben afgerond

Artsen die in 2017 deelnemen aan het scholingsprogramma krijgen de gelegenheid te herkansen, met behoud van de BIG-registratie als arts. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Deelname aan het eerste toetsmoment op 24 mei 2017;
  • Eén herkansingsmogelijkheid per module van de scholing;
  • De eerstvolgende mogelijkheid per module moet zijn benut;
  • Een aanvraag tot herregistratie op basis van scholing moet na 1 december, maar uiterlijk 31 december 2017 zijn gedaan.
  • Het Periodiek Registratiecertificaat (PRC) moet vóór 1 januari 2019 zijn aangeleverd.

Als blijkt dat niet aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de registratie doorgehaald.

Het Periodiek Registratiecertificaat (PRC)

Als u de scholing met succes afrondt, dan krijgt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het PRC mag bij uw herregistratie maximaal 2 jaar oud zijn. U hoeft het PRC alleen op te sturen als wij u om bewijsstukken vragen.

Bewijs van scholing

Als bewijs van scholing geldt een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat (PRC) als bewijsstuk.

In opleiding tot specialist of profielarts?

U kunt dan herregistratie aanvragen op basis van werkervaring.