Scholingseis arts

Wanneer u niet aan de werkervaringseis voldoet, kunt u zich toch herregistreren door scholing. U volgt dan een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden van uw beroep als arts. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing.

Begin op tijd

Wilt u zich herregistreren op basis van scholing? Bereid u dan tijdig voor. Scholing kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren. Zorg dat u voor de uiterste herregistratiedatum aan de eisen voldoet.

De opleidingen en toetsen worden ontwikkeld door opleidingsinstituten die de oorspronkelijke opleiding verzorgen. Actuele informatie over scholing vindt u op de websites van de opleidingsinstituten.

De VUmc Academie verzorgt de herregistratiescholing voor basisartsen. De eerste module bevat 3 oefentoetsen. Die helpen u te bepalen op welke onderwerpen u uw kennis moet actualiseren om te slagen voor de toets.

Meer informatie over scholing voor artsen.

Het Periodiek Registratiecertificaat (PRC)

Als u de scholing met succes afrondt, dan krijgt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het PRC mag bij uw herregistratie maximaal 2 jaar oud zijn. U hoeft het PRC alleen op te sturen als wij u om bewijsstukken vragen.

Bewijs van scholing

Als bewijs van scholing geldt een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat (PRC) als bewijsstuk.

In opleiding tot specialist of profielarts?

U kunt dan herregistratie aanvragen op basis van werkervaring.