Specialisten en profielartsen in opleiding

Bent u in opleiding tot specialist zoals bedoeld in artikel 14 wet BIG of tot KNMG profielarts? En heeft u de opleiding nog niet afgerond op het moment dat uw uiterste herregistratiedatum verloopt? Dan kunt u herregistratie op basis van werkervaring aanvragen bij het BIG-register.

Hoe werkt het?

Registratie in een relevant opleidingsregister, betekent dat u in voldoende mate beschikt over de kerncompetenties voor het basisberoep. De inschrijving in het opleidingsregister is in de meeste situaties het bewijs dat u voldoet aan de eisen voor herregistratie. De kosten voor herregistratie zijn 85 euro. Lees hieronder wat u in welke situatie moet doen.

(Profiel)artsen, gezondheidszorgpsychologen, apothekers, tandartsen en verpleegkundigen in opleiding

U vraagt via het webformulier op 'Mijn.BIG-register' herregistratie op basis van werkervaring aan. Geef hier aan dat u 'in opleiding tot specialist / profielarts' bent. Betaal uw aanvraag. Bij de beoordeling van uw aanvraag controleren wij uw registratie rechtstreeks in het opleidingsregister. U hoeft verder niets meer te doen of op te sturen tenzij u:

  • profielarts in opleiding bent met het profiel “beleid en advies KNMG”;
  • momenteel niet meer of nog niet ingeschreven staat in het opleidingsregister.

U vraagt in deze situaties via het webformulier op 'Mijn.BIG-register' herregistratie op basis van werkervaring aan. U geeft aan dat u “in opleiding tot specialist” bent. U levert bewijsstukken aan die aantonen dat u minimaal 2080 of 3120 (afhankelijk van het beroep) uren werkzaamheden hebt uitgevoerd die zijn gericht op het bevorderen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van een persoon (individuele gezondheidszorg ). Dit kan bijvoorbeeld een ingevulde werkgeversverklaring met functieomschrijving zijn. Deze verklaring kunt u up-loaden in 'Mijn BIG-register'.

Voor wie?

De inschrijving in het opleidingsregister geldt als bewijsstuk voor herregistratie als u in opleiding tot bent tot specialist (artikel 14 wet BIG) of tot KNMG profielarts donorgeneeskunde, cosmetische geneeskunde, forensische geneeskunde,  infectieziektebestrijding, internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde, jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, sociaal medische indicatiestelling en advisering, spoedeisende geneeskunde, tuberculosebestrijding, verslavingsgeneeskunde of ziekenhuisgeneeskunde.