Herregistreren als arts

Als u wilt blijven werken als arts, dan moet u zich herregisteren in het BIG-register. U kunt zich herregisteren als u voldoet aan de werkervaringseis of de scholingseis.

Uiterste herregistratiedatum

Wilt u weten wanneer u zich uiterlijk moet herregistreren? U kunt uw uiterste herregistratiedatum opzoeken op 'Mijn BIG-register'. Log hiervoor in met uw DigiD.

Werkervaringseis

In een periode van 5 jaar moet u 2.080 uur als arts hebben gewerkt. Werkervaring telt alleen mee als deze voldoet aan de eisen van het beoordelingskader arts.

Meer informatie over de werkervaringseis.

Scholingseis

Werkt u niet, of haalt u de urennorm niet? Dan kunt u door scholing toch in aanmerking komen voor herregistratie.

Meer informatie over de scholingseis.

In opleiding tot specialist of profielarts?

U doet dan een aanvraag voor herregistratie op basis van werkervaring. Uw inschrijving in het opleidingsregister van de RGS geldt als bewijs van werkervaring. Zie meer informatie over herregistreren als specialist of profielarts in opleiding.

Specialistenregister

Wie als specialist staat ingeschreven bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) hoeft geen herregistratie als basisarts bij het BIG-register aan te vragen. Voor inschrijving in het specialistenregister gelden namelijk hogere eisen. Wel moet u ingeschreven blijven in het BIG-register. Zolang u geregistreerd staat in het register van uw specialisme behoudt u automatisch uw registratie in het BIG-register.

Profielartsen: wel herregistratie

Profielartsen zijn geen geneeskundig specialisten (artikel 14 van de wet BIG). Een overzicht van alle wettelijk erkende specialismen staat in hoofdstuk 6 van het beoordelingskader artsen.

Bent u profielarts KNMG? Dan moet u zich wel herregistreren als basisarts in het BIG-register. Lees meer...

Doorhaling in het BIG-register na geen herregistratie

Als u niet herregistreert wordt uw BIG-registratie als arts doorgehaald. U staat dan niet meer in het BIG-register ingeschreven. De rechten en plichten van het beroep arts zijn niet meer van toepassing. U mag uw beroepstitel zonder BIG-registratie alleen nog gebruiken als u in uw communicatie hieraan de woorden ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven) toevoegt.

Met de toevoeging ‘niet praktiserend’ laat u zien dat u de opleiding tot arts heeft gevolgd. Tegelijkertijd voorkomt u dat derden de indruk krijgen dat u nog bevoegd bent. Daarnaast bent u na doorhaling in het BIG-register niet meer bevoegd om handelingen te verrichten die waren verbonden aan deze beroepstitel. Dit betekent dat u geen recepten meer mag schrijven en geen voorbehouden handelingen meer mag verrichten op eigen gezag. Na uw doorhaling valt u niet meer onder het tuchtrecht. Wel blijft uw geheimhoudingsplicht gelden over de gegevens die u verkreeg als arts. Die garantie voorkomt uitholling van het beroepsgeheim.

Opnieuw registreren na doorhaling is mogelijk. Daarvoor gelden de eisen voor herregistratie.

Herregistratie voor MKA-chirurgen