Herregistreren als arts

Als u wilt blijven werken als arts, dan moet u zich herregisteren in het BIG-register. U kunt zich herregisteren als u voldoet aan de werkervaringseis of de scholingseis.

Uiterste herregistratiedatum

Wilt u weten wanneer u zich uiterlijk moet herregistreren? U kunt uw uiterste herregistratiedatum opzoeken bij Mijn registratie. Log hiervoor in met uw DigiD.

Werkervaringseis

In een periode van 5 jaar moet u 2.080 uur als arts hebben gewerkt. Werkervaring telt alleen mee als deze voldoet aan de eisen van het beoordelingskader arts.

Meer informatie over de werkervaringseis.

Scholingseis

Werkt u niet, of haalt u de urennorm niet? Dan kunt u door scholing toch in aanmerking komen voor herregistratie.

Bent u in opleiding tot specialist? Dan kunt u een aanvraag doen voor herregistratie. Het bewijs dat u in opleiding bent tot specialist geldt als bewijs van scholing.

Meer informatie over de scholingseis.

Specialistenregister

Wie staat ingeschreven bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) hoeft geen herregistratie voor het BIG-register aan te vragen. Voor inschrijving in het specialistenregister gelden namelijk hogere eisen. Wel moet u ingeschreven blijven in het BIG-register.

Profielartsen: wel herregistratie

Profielartsen zijn geen medisch specialisten (artikel 14 van de wet BIG). Bent u profielarts? Dan moet u zich herregistreren in het BIG-register. In het beoordelingskader vindt u informatie over de eisen die aan de bewijzen van werkervaring van profielartsen worden gesteld.

Een overzicht van alle wettelijk erkende specialismen staat in hoofdstuk 6 van het beoordelingskader artsen.

Herregistratie voor MKA-chirurgen