Besluit over experimenteerberoep BMH

De experimenteerperiode van het beroep bachelor medisch hulpverlener (BMH) loopt tot 1 mei 2022. In het persbericht en de kamerbrief leest u meer over de uitkomst van het experiment en het besluit van de minister over opname van de BMH als artikel 3 beroep in de Wet BIG. In onderstaand bericht leest u wat dit concreet betekent voor uw BIG-registratie.

Wat betekent dit voor uw registratie in het BIG-register?

Staat u op dit moment geregistreerd als BMH in het BIG-register (artikel 36a) dan vervalt deze registratie per 1 mei 2022. 

Wat betekent dit voor de uitoefening van uw huidige werkzaamheden?

Dit betekent dat u na 1 mei alleen in opdracht van een zelfstandig bevoegde (geregistreerde) zorgverlener de voorbehouden handelingen mag uitvoeren. U bent dan namelijk niet langer zelfstandig bevoegd. Zie voor meer informatie: Mag ik als zorgverlener voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren? Na beëindiging van uw BIG-registratie mag u wel de titel Bachelor Medisch Hulpverlener blijven gebruiken.

Persoonlijk bericht eind maart

U ontvangt eind maart een informatiemail met nadere uitleg. Ook ontvangt u nog een brief (besluit) waarmee uw registratie formeel wordt beëindigd.

Toekomstige BIG-registratie

Het is op dit moment nog niet duidelijk vanaf welke datum de BMH met een functioneel zelfstandige bevoegdheid als artikel 3-beroep in de Wet BIG wordt opgenomen. Voor de aanpassing mogelijk is, moet eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan. In het persbericht staat vermeldt welke voorwaarden. Zodra het mogelijk is om een aanvraag voor registratie in te dienen wordt dit op de website, in de nieuwsbrief van het BIG-register en via de beroepsvereniging gecommuniceerd.