Experimenteerberoepen

Deze beroepen (artikel 36a beroepen) worden tijdelijk opgenomen in het BIG-register en krijgen voor een periode van vijf jaar bepaalde zelfstandige bevoegdheden. Voor raadplegers van het BIG-register is duidelijk aangegeven welke beroepen tijdelijk zijn geregistreerd.

Van experiment naar BIG-beroep

Een beroepsbeoefenaar met een experimenteerberoep mag in deze periode bepaalde aangewezen voorbehouden handelingen zelfstandig verrichten. De uitoefening van voorbehouden handelingen wordt gedurende de experimenteerperiode gemonitord en er vindt een evaluatieonderzoek plaats. Wanneer hieruit blijkt dat de registratie zorgt voor effectieve (patiënttevredenheid) en efficiënte (zorgtaken worden door de juiste professional uitgevoerd) zorg, dan wordt het experimenteerberoep als artikel 3-beroep opgenomen in het BIG-register en wordt daarmee definitieve zelfstandigheid toegekend. Blijkt uit het experiment dat er toch onvoldoende meerwaarde is, dan vervalt de registratie in het BIG-register. De minister voor Medische Zorg en Sport neemt het uiteindelijke besluit.

De beroepen

De fase waarin een experimentberoep zit en het moment waarop experimentperiode ingaat verschilt per beroep. Hieronder een korte toelichting op de huidige en aankomende experimenteerberoepen.

Klinisch Technoloog

Dit beroep is al sinds 1 januari 2014 een experimenteerberoep. Uit het evaluatieonderzoek is gebleken dat het toekennen van de zelfstandige bevoegdheid effectief is. Dit betekent dat de bevoegdheid permanent aan dit beroep wordt toegekend en dat het beroep als artikel 3-beroep in het BIG-register wordt opgenomen. De verwachting is dat dit in 2020 gaat gebeuren.

Een klinisch technoloog is gespecialiseerd in bepaalde medische technologie en is betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe vormen en technieken in diagnose en behandeling.

Bachelor Medisch Hulpverlener

Sinds 1 januari 2019 is de Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH) als experimenteerberoep tijdelijk opgenomen in het BIG-register. Een BMH kan sinds 1 oktober 2018 een aanvraag indienen voor deze tijdelijke registratie. De BMH`s zijn al sinds 1 mei 2017 een experimenteerberoep. Tijdelijke opname in het BIG-register was toen echter nog niet ingesteld. Deze zorgverleners staan daarom niet tot 1 januari 2023 tijdelijk geregistreerd, maar tot 1 mei 2022.

De kern van het beroep Bachelor Medisch Hulpverlener is diagnostisch onderzoek verrichten, de gezondheidstoestand van de patiënt bewaken en zo nodig therapeutisch handelen.

Geregistreerd Mondhygiënist

Minister Bruins heeft aangekondigd in 2020 te willen starten met een experiment voor mondhygiënisten die de huidige 4-jarige opleiding Mondzorgkunde hebben afgerond. Dat houdt in dat naar alle waarschijnlijkheid vanaf medio 2020 de mondhygiënist als experimenteerberoep tijdelijk opgenomen wordt in het BIG-register. Deze mondhygiënisten krijgen de titel ‘geregistreerd-mondhygiënist’. Tijdens de experimenteerperiode mogen zij zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Voor alle experimenteerberoepen geldt dat ze:

  • een wettelijk beschermde beroepstitel hebben;
  • een BIG-registratie moeten aanvragen en tijdelijk BIG-geregisteerd zijn;
  • vallen onder het tuchtrecht;
  • tijdelijk bepaalde voorbehouden handelingen zelfstandig mogen uitvoeren,