Experimenteerberoepen

Deze beroepen (artikel 36a beroepen) worden tijdelijk opgenomen in het BIG-register en krijgen voor een periode van vijf jaar bepaalde zelfstandige bevoegdheden. Voor raadplegers van het BIG-register is duidelijk aangegeven welke beroepen tijdelijk zijn geregistreerd.

Van experiment naar BIG-beroep

Een beroepsbeoefenaar met een experimenteerberoep mag in deze periode bepaalde aangewezen voorbehouden handelingen zelfstandig verrichten. De uitoefening van voorbehouden handelingen wordt gedurende de experimenteerperiode gemonitord en er vindt een evaluatieonderzoek plaats. Wanneer hieruit blijkt dat de registratie zorgt voor effectieve (patiënttevredenheid) en efficiënte (zorgtaken worden door de juiste professional uitgevoerd) zorg, dan wordt het experimenteerberoep als artikel 3-beroep opgenomen in het BIG-register en wordt daarmee definitieve zelfstandigheid toegekend. Blijkt uit het experiment dat er toch onvoldoende meerwaarde is, dan vervalt de registratie in het BIG-register. De minister voor Medische Zorg en Sport neemt het uiteindelijke besluit.

De beroepen

De fase waarin een experimentberoep zit en het moment waarop experimentperiode ingaat verschilt per beroep. Hieronder een korte toelichting op de huidige en aankomende experimenteerberoepen.

Bachelor Medisch Hulpverlener

Sinds 1 januari 2019 is de Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH) als experimenteerberoep tijdelijk opgenomen in het BIG-register. Een BMH kan sinds 1 oktober 2018 een aanvraag indienen voor deze tijdelijke registratie. De BMH`s zijn al sinds 1 mei 2017 een experimenteerberoep. Tijdelijke opname in het BIG-register was toen echter nog niet ingesteld. Deze zorgverleners staan daarom niet tot 1 januari 2023 tijdelijk geregistreerd, maar tot 1 mei 2022.

De kern van het beroep Bachelor Medisch Hulpverlener is diagnostisch onderzoek verrichten, de gezondheidstoestand van de patiënt bewaken en zo nodig therapeutisch handelen.

Geregistreerd Mondhygiënist

Sinds 1 juli 2020 is de geregistreerd-mondhygiënist als experimenteerberoep tijdelijk opgenomen in het BIG-register. Mondhygiënisten die de huidige 4-jarige opleiding Mondzorgkunde hebben afgerond en een certificaat stralingsbescherming (TMS) hebben, komen hiervoor in aanmerking. De geregistreerd-mondhygiënist mag na registratie zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen uitvoeren zoals zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Op basis van hun registratie mogen zij de titel ‘geregistreerd-mondhygiënist’, gebruiken. Om verwarring met de niet geregistreerde mondhygiënist zoveel mogelijk te voorkomen, mogen zij gedurende de registratieperiode de titel ‘mondhygiënist’ niet gebruiken.

Voor alle experimenteerberoepen geldt dat ze:

  • een wettelijk beschermde beroepstitel hebben;
  • een BIG-registratie moeten aanvragen en tijdelijk BIG-geregisteerd zijn;
  • vallen onder het tuchtrecht;
  • tijdelijk bepaalde voorbehouden handelingen zelfstandig mogen uitvoeren,