Overzicht leden CBGV

In onderstaand overzicht staan de personen die tot voorzitter en (plaatsvervangend ) leden-deskundigen zijn benoemd bij de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV). Alle 173 leden werken in de praktijk en/of bij een opleidingsinstellingen en zijn voorgedragen door de betreffende beroepsvereniging of onderwijsinstantie. De leden zijn benoemd voor de periode van 1 december 2021 tot en met 30 november 2025.

Voorzitter CBGV

de heer B. Leijenaar MA.

Beroepen uit artikel 3 en 36a

Beroepsgroep van de apothekers

mevrouw. drs. A. Aydinli-Taspinar, lid-deskundige;
de heer dr. H. Talsma, lid-deskundige;
mevrouw F. Lghoul-Oulad-Said MSc, plaatsvervangend lid-deskundige;
de heer drs. J.R. Mentink, lid-deskundige;
mevrouw S.A.M. van Dongen MSc, lid-deskundige;
de heer T. Hartman MSc, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw drs. R. Fransens, plaatsvervangend lid-deskundige;

Beroepsgroep van de artsen

de heer dr. A.J.H.M. Houben, lid-deskundige;
de heer dr. J.W. Groothoff, lid-deskundige;
de heer drs. J.M. Visser, plaatsvervangend lid-deskundige;
de heer prof. dr. J.C.C. Borleffs, plaatsvervangend lid-deskundige;
de heer dr. A.J. de Beaufort, lid-deskundige;
de heer prof. dr. W.W. van den Broek, lid-deskundige;
mevrouw dr. I.E. Thunnissen, plaatsvervangend lid-deskundige;
de heer dr. C.T. Postma, plaatsvervangend lid-deskundige.

Beroepsgroep van Bachelor medisch hulpverlener

Slapend tot nader order (zie: 'Besluit over experimenteerberoep BMH').

mevrouw M. Ensermo MSc, lid-deskundige;
mevrouw drs. M.J.P. de Voigt, lid-deskundige;
de heer B. Warmelink MSc, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw L.A.M.C. van den Heuvel MSc, RN, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw J.M. Spaan, lid-deskundige;
mevrouw M.L. Van der Schans BSc, lid-deskundige;
de heer K. Zomer BSc, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw W.J.J. Verrips MSc, plaatsvervangend lid-deskundige.

Beroepsgroep van de fysiotherapeuten

de heer P.E.J. Ummels, lid-deskundige;
mevrouw G.C.M. de Rijk, lid-deskundige;
mevrouw E.R.M. Veekens, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw M. Blok MSc, plaatsvervangend lid-deskundige;
de heer H.J. van Garderen, lid-deskundige;
mevrouw dr. E.J.C.M. Swinkels-Meewisse, lid-deskundige;
de heer M. van Veelen MSc, plaatsvervangend lid-deskundige;
de heer dr. J.D. Bier, plaatsvervangend lid-deskundige.

Beroepsgroep van de gezondheidszorgpsychologen

mevrouw prof.dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe, lid-deskundige;
mevrouw dr. E.H. Bakker, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw F. Engelberts, lid-deskundige;
mevrouw dr. C.H.J.A.M. van de Vijfeijken, lid-deskundige;
mevrouw drs. V.A. Hoogendoorn, lid-deskundige;
mevrouw drs. R.E.M. Sistermans, lid-deskundige;
mevrouw N. Weijers MSc, adviseur-deskundige;
mevrouw drs. M. de Groot, adviseur-deskundige.

Beroepsgroep van de klinische fysici

mevrouw dr. M. Essers, lid-deskundige;
de heer prof.dr.ir. H.W.A.M. de Jong, lid-deskundige;
de heer dr.ir. A.W.H. Minken, plaatsvervangend lid-deskundige;
de heer dr.ir. C.H.L. Peters, plaatsvervangend lid-deskundige;
de heer dr.ir. A.E. Hoetink, lid-deskundige;
de heer prof.dr. R. Boellaard, lid-deskundige;
mevrouw dr. M.C. Kunze-Busch, plaatsvervangend lid-deskundige;
de heer ir. A.J. Arends, plaatsvervangend lid-deskundige.

Beroepsgroep van de klinisch technologen

mevrouw dr. H.A.Th. Miedema, lid-deskundige;
mevrouw dr. M. Walraven, lid-deskundige;
mevrouw M. Wennen, MCs,lid-deskundige;
mevrouw A. Mousa MSc, lid-deskundige.

Beroepsgroep van de mondhygiënisten

mevrouw B.A. Dallinga, lid-deskundige;
mevrouw drs. J. Bomert, lid-deskundige;
mevrouw I. Schinkel-Vries MA, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw M.J. Kersbergen MSc, lid-deskundige;
mevrouw E.J. van Schaik-Simons, lid-deskundige;
mevrouw prof.dr. D.E. Slot, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw S.M. Janssen Boh, MEd, plaatsvervangend lid-deskundige.

Beroepsgroep van de orthopedagogen-generalist

mevrouw N.A.M. Boom MSc, lid-deskundige;
mevrouw drs. R.E.M. Sistermans, lid-deskundige;
mevrouw drs. V.A. Hoogendoorn, lid-deskundige;
mevrouw dr. C.H.J.A.M. van de Vijfeijken, lid-deskundige;
mevrouw R.D. Hummel-Verhoef MA, plaatsvervangend lid-deskundige.

Beroepsgroep van de psychotherapeuten

de heer drs. P.M.G. Teeuwen, lid-deskundige;
mevrouw S. van Aalderen MSc, lid-deskundige;
mevrouw dr. C.H.J.A.M. van de Vijfeijken, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw prof.dr. H.A. Scholing, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw prof.dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe, lid-deskundige;
mevrouw drs. T. Koetsier, lid-deskundige;

Beroepsgroep van de Physician Assistants

mevrouw drs. D. Cohen, lid-deskundige;
de heer drs. G.T.N.J. van den Brink, lid-deskundige;
mevrouw A.A.M.A. van der AA MPA, lid-deskundige;
mevrouw D.M. Douma, lid-deskundige.

Beroepsgroep van de tandartsen

mevrouw prof. dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans, lid-deskundige;
mevrouw drs. P.A. Samwel, lid-deskundige;
de heer prof. dr. dr. P.A.W.H. Kessler, plaatsvervangend lid-deskundige;
de heer dr. J. Tams, plaatsvervangend lid-deskundige;
de heer dr. W.J.M. van der Sanden, lid-deskundige en plaatsvervangend voorzitter;
de heer drs. J.W. Prakken, lid-deskundige;
de heer drs. A.L. van Raalten, plaatsvervangend lid-deskundige;
de heer P.V. van Rijn MSc, plaatsvervangend lid-deskundige.

Beroepsgroep van de verloskundigen

mevrouw J.M. Kors, lid-deskundige;
mevrouw A.N.M. Lodder MSc, lid-deskundige;
mevrouw H.A. van Bergen MSc, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw S. van Meel BSc, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw prof. C.J.M. Verhoeven, lid-deskundige;
mevrouw E.A.A.M. Schoffelen, lid-deskundige;
mevrouw S. Verweij, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw G.G. Scheffers MPH, plaatsvervangend lid-deskundige.

Beroepsgroep van de verpleegkundigen

mevrouw A.M.A. Mooijenkind, lid-deskundige;
mevrouw A.E.T. Buijs, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw C.A.M. Rinkel MEd, lid-deskundige;
de heer J.C.M. Aerts MEM, plaatsvervangend lid-deskundige;
de heer dr. R.J.J. Gobbens, lid-deskundige;
mevrouw A.P. Veninga MSc, lid-deskundige;
mevrouw drs. E.J.M. Bakker, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw N.G.M. Janmaat, plaatsvervangend lid-deskundige.

Beroepen uit artikel 34

Beroepsgroep van de apothekersassistenten

mevrouw G.M. van Geffen-Scholtz, lid-deskundige;
mevrouw W.E. Feenstra, plaatsvervangend lid-deskundige;
de heer T.P.M. van der Steen MSc, lid-deskundige;
mevrouw L. van Waard, lid-deskundige;
mevrouw R. Beenen, lid-deskundige;
mevrouw A.L. Rosema-Hulshof, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw R. de Hertogh, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw L.C. Paalvast-Spijkers, plaatsvervangend lid-deskundige.

Beroepsgroep van de diëtisten

mevrouw dr. ir. R.C. Heine-Bröring, adviseur-deskundige;
mevrouw A. Nijhoff, lid-deskundige;
mevrouw ir. (MSc) A. Rotteveel, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw A.C. Tump, lid-deskundige;
mevrouw B.J.M. van Wezel, plaatsvervangend lid-deskundige.

Beroepsgroep van de ergotherapeuten

mevrouw dr. B. Piškur, lid-deskundige;
mevrouw H.J.M. Blokker, lid-deskundige;
mevrouw S. Zonneveld MSc; plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw B.I. Best MSc, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw J. Kroese, lid-deskundige;
mevrouw C. Christianen BSc; plaatsvervangend lid-deskundige.

Beroepsgroep van de huidtherapeuten

mevrouw M. van de Mortel MSc, lid-deskundige;
mevrouw A. van Elp MEd, lid-deskundige;
mevrouw R.C. van Waalwijk van Doorn-van der Graaf, lid-deskundige;
mevrouw C.P. Sterkenburg MSc, lid-deskundige;
mevrouw C.A. Dekkers, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw C. Feenstra, plaatsvervangend lid-deskundige.

Beroepsgroep van de logopedisten

mevrouw L.C. Oonk BA, lid-deskundige;
mevrouw S. Kohlleppel, lid-deskundige;
mevrouw A. Knoef, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw T. Zuidgeest, lid-deskundige;
mevrouw C. Terleth, lid-deskundige;
mevrouw N.L. Lieuw-Tjoen-Sioe, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw T.A. van Driel, plaatsvervangend lid-deskundige.

Beroepsgroep oefentherapeuten

mevrouw A.J. Stormmesand-Peters, lid-deskundige.
mevrouw W.A. Broekema, lid-deskundige;
mevrouw C.J.M. van Santen, lid-deskundige;
mevrouw N. de Heus-Wiegersma, lid-deskundige.

Beroepsgroep van de optometristen

mevrouw E.E.W. Belgraver, lid-deskundige;
mevrouw M.M.A. van Tilborg MSc, BOptom, lid-deskundige;
mevrouw N. Brand MSc, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw L. Altena MSc, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw G. Janssen BOptom MBA Health, lid-deskundige;
de heer W.S. Verboon BOptom, F.A.A.O, lid-deskundige;
mevrouw dr. T. Verkerk-Brussee, plaatsvervangend lid-deskundige;
de heer M.M.T.H. Heunen MSc, plaatsvervangend lid-deskundige.

Beroepsgroep van de orthoptisten

mevrouw J.C. van Petegem, lid-deskundige;
mevrouw I.J. van Wijnen-Segeren MSc, lid-deskundige;
mevrouw E. Aygun, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw J.S.M. Krijnen, lid-deskundige;
mevrouw C.F. Merckel-Timmer, lid-deskundige.

Beroepsgroep van podotherapeuten

de heer J.B. Bos MSc, lid-deskundige;
Mevrouw E.S. van Gool BSc, adviseur-deskundige;
mevrouw M.J.T. van Mol BSc, lid-deskundige;
mevrouw M.T.C. Sek-Hamers, lid-deskundige;
mevrouw L.H. Ehrenhard, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw A.C.M. Dieker, plaatsvervangend lid-deskundige.

Beroepsgroep van de radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten

de heer J.S. Scheurleer BSc, lid-deskundige;
de heer W.M. van de Kamp, lid-deskundige;
mevrouw S.A. Gosens, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw M.M.G. Rossi, lid-deskundige;
mevrouw D.L. Beeckmans, lid-deskundige.

Beroepsgroep van de tandprothetici

mevrouw H.M. Visser, lid-deskundige;
mevrouw drs. A.C. Schenk, lid-deskundige;
de heer B.G. Kerdijk, plaatsvervangend lid-deskundige;
de heer L.J.B. Kloppers, lid-deskundige;
de heer drs. M.H.C. de Romph, lid-deskundige;
de heer T. Rolink, plaatsvervangend lid-deskundige;
de heer J.M.W.H. Varwijk, plaatsvervangend lid-deskundige.

Beroepsgroep van de verzorgenden in de individuele gezondheidszorg (VIG)

mevrouw L.H. Elzes MSc, lid-deskundige;
de heer R. Arshad BSc, lid-deskundige;
mevrouw drs. E.J. Boer, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw I. Schelling-van Hennik, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw K. in ’t Veld-Rentier, lid-deskundige;
mevrouw M.E.J. Verstegen-van Uden, plaatsvervangend lid-deskundige;
mevrouw P. Basten, plaatsvervangend lid-deskundige.

Adviserende leden

De hoofdinspecteurs van de IGZ en hun plaatsvervangers zijn als adviserende leden toegevoegd aan de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid.