Minister benoemt leden CBGV

De minister van VWS  heeft 173 leden leden van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) bij besluit benoemd. In totaal zijn er 173 leden benoemd. 73 leden zijn nieuw en 100 leden zijn herbenoemd. De heer Bauke Leijenaar is herbenoemd als voorzitter van de CBGV. Alle leden en de voorzitter zijn benoemd voor de periode van 1 december 2021 tot en met 30 november 2025.

Beroepsverenigingen en de onderwijsinstellingen van de 28 BIG-beroepen hebben de leden voorgedragen. Dit zorgt voor een evenwichtige expertiseverdeling tussen de praktijk en het onderwijs. De CBGV is een onafhankelijk permanent adviescollege dat adviseert op individuele aanvragen van zorgverleners met een buitenlands diploma die in Nederland aan de slag willen in een artikel 3, artikel 34 of 36a-beroep van de Wet BIG. Het benoemingsproces is in mei 2021 gestart met het aanschrijven van alle voordragende instanties om leden voor te dragen. Het resultaat is een gedegen bemensing van de 28 deelcommissies, waardoor de kwalitatieve advisering met maatwerk gewaarborgd blijft.