Maatregelen minister: voormalig verpleegkundigen en artsen mogen aan de slag en uitstel herregistratie

Voormalig verpleegkundigen van wie de BIG-registratie is verlopen na 1 januari 2016 en voormalig artsen van wie de registratie is verlopen na 1 januari 2018  mogen, bij uitzondering, weer aan de slag in de zorg zonder zich opnieuw in het register in te schrijven. Dit heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) besloten. De inzet van extra personeel in de zorg is hard nodig om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. De maatregel is met onmiddellijke ingang van kracht en geldt tot nader order.

Kaders en voorwaarden

Voor de inzet van voormalig artsen en verpleegkundigen geldt wel een aantal kaders en voorwaarden. Zo mogen er bijvoorbeeld geen zorgverleners worden ingezet die ooit door de (tucht)rechter zijn doorgehaald of bij wie een van kracht zijnde beroepsbeperkende maatregel is aangetekend.

Voormalig artsen en verpleegkundigen die weer aan het werk willen, hoeven zich niet eerst te melden bij het BIG-register. Werkgevers moeten wel een controle verrichten op de genoemde voorwaarden . Het BIG-register helpt bij deze controle.

Uitstel herregistratie

Daarnaast heeft de minister besloten dat de herregistratie-verplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order is uitgesteld. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zoals artsen en verpleegkundigen zich op dit moment niet hoeven te herregistreren. De maatregel voorkomt dat zorgverleners die nu hard nodig zijn worden doorgehaald in het BIG-register, waardoor ze hun bevoegdheden zouden verliezen. Lees meer in het bericht ‘Uitstel herregistratie, wat betekent dit’.