Controleren voorwaarden inzet voormalig artsen en verpleegkundigen

Let op! De informatie in dit bericht is verouderd en het kader met de voorwaarde voor inzet van oud verpleegkundigen en artsen is vanaf 1 augustus 2022 niet meer van toepassing. Ook artsen en verpleegkundige die vóór 1 augustus 2022 hier gebruik van maakte, mogen dat na 1 augustus niet meer doen.


Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018 mogen, bij uitzondering, weer aan de slag in de zorg zonder zich opnieuw te registeren. Voor de inzet van voormalig artsen en verpleegkundigen geldt wel een aantal kaders en voorwaarden . Bent u werkgever en wilt u voormalig verpleegkundigen en/of artsen inzetten, dan moet u controleren of deze zorgverleners voldoen aan de voorwaarden.

Het BIG-register helpt u bij de controle:

 • of de BIG-registratie van de voormalig zorgverlener is verlopen na 1 januari 2018
 • of de zorgverlener ooit door de (tucht)rechter is doorgehaald of dat er een andere beroepsbeperkende maatregel is aangetekend

In verband met deze bijzondere situatie is deze controledienst is ook beschikbaar in het weekend.

Wat moet u doen?

 • Maak een lijst met voormalig BIG-zorgverleners die u wilt inzetten
 • Op de lijst zet u per zorgverlener de volgende gegevens:
  • achternaan, evt geboortenaam en voorletters
  • geboortedatum
  • eventueel voormalig BIG-nummer
 • Vraag aan elke zorgverlener toestemming voor het uitvoeren van de controle bij het BIG-register en leg deze toestemming vast.
 • Stuur de lijst naar herregistratie@BIGregister.nl (let op! er mogen alleen zorgverleners op de lijst staan die toestemming hebben gegeven).
 • Vermeld in de onderwerpregel: controle voormalig BIG-geregistreerden
 • Het BIG-register controleert of de zorgverleners aan de voorwaarden voldoen en geeft dit aan op de lijst
 • U ontvangt de lijst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 dagen retour van het BIG-register