Uitstel herregistratie: wat betekent dit

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van COVID-19 onlangs bestempeld tot een pandemie. Vanwege de huidige noodsituatie heeft de minister besloten de herregistratie-verplichting voor alle artikel 3-beroepen net ingang van woensdag 18 maart uit te stellen tot nader order. Zo wordt voorkomen dat in deze situatie zorgverleners mogelijk worden doorgehaald en daarmee de bevoegdheid om hun beroep uit te oefenen verliezen. In dit bericht vindt u informatie over wat dit mogelijk voor u betekent.

De informatie in dit bericht is niet meer actueel. Lees de meest actuele informatie over dit onderwerp onder ‘Herregistratieplicht hervat’.

Heeft u een lopende aanvraag voor herregistratie?

  • Aanvragen die in de laatste fase van behandeling zitten en waarvan de uitkomst positief is, worden afgerond. Deze zorgverleners ontvangen op korte termijn hun positieve besluit.
  • De overige aanvragen en aanvragen waarvoor extra bewijsstukken nodig zijn, worden niet meer behandeld. Deze worden weer opgepakt zodra de herregistratieplicht weer van kracht is. Op dit moment is niet duidelijk wanneer dit is. De minister besluit hierover.
  • U krijgt van ons bericht als uw aanvraag weer wordt opgepakt. Zijn er op dat moment (aanvullende) bewijsstukken van u nodig, dan krijgt u een redelijke termijn voor het aanleveren hiervan.
  • Uw registratie wordt niet doorgehaald. Ook niet wanneer in de tussenliggende periode uw uiterste herregistratiedatum verstrijkt.
  • Sommige zorgverleners zien tijdelijk in ‘Mijn BIG-register’ een fictieve herregistratiedatum die ver in de toekomst ligt.

Verloopt uw uiterste herregistratiedatum (UHD) in de periode van uitstel*?

  • U hoeft op dit moment geen aanvraag voor herregistratie in te dienen.
  • Uw registratie wordt niet doorgehaald als uw UHD verstrijkt. U blijft geregistreerd in het BIG-register met een tijdelijk aangepaste fictieve UHD.
  • Op het moment dat de herregistratieverplichting weer gaat gelden, ontvangt u hierover bericht. De minister besluit hierover.
  • U krijgt dan uiteraard een redelijke termijn voor het indienen van de aanvraag.

*Met ‘de periode van uitstel’ wordt bedoeld de periode tot aan het moment dat de minister beslist dat de herregistratie-verplichting weer wordt hervat.

Ontvangt u een oproep tot herregistratie in de komende dagen?

Het kan zijn dat het uitstel van de minister en uw oproep tot herregistratie elkaar hebben gekruist. Ook in dat geval gelden de bovenste punten voor u. U hoeft geen aanvraag in te dienen.

Toch doorgehaald?

Wordt uw registratie onbedoeld toch doorgehaald, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.