Herregistratieplicht hervat

Let op! De informatie in dit bericht is niet meer actueel.  De reguliere informatie over (het aanvragen van) herregistratie is weer voor iedereen van toepassing. 


In verband met de coronacrisis was de herregistratieverplichting tijdelijk uitgesteld. Hierdoor was het voor zorgverleners tot nu toe niet nodig om een aanvraag voor herregistratie in het BIG-register in te dienen. De minister heeft inmiddels besloten dat het van belang is om de herregistratieplicht te hervatten. Dit betekent dat de BIG-geregistreerde zorgverleners voor wie het uitstel van toepassing was, zich uiterlijk vóór 1 januari 2023 moeten herregistreren.

Op dit moment is een aanvraag indienen nog niet mogelijk. Valt u in de uitstelgroep, dan ontvangt u eind april een persoonlijk bericht met informatie.

Nieuwe uiterste herregistratiedatum (UHD)

Door het uitstel wordt de uiterste herregistratiedatum (UHD) van alle zorgverleners die met het uitstel te maken hebben gekregen, verschoven naar 31 december 2022. Dit betekent dat u tot en met 31 december 2022 de tijd heeft voor het aanvragen van uw herregistratie. Tot die tijd wordt uw registratie niet doorgehaald.

Op dit moment staat er nog een fictieve UHD die ver in de toekomst ligt in uw dossier op ‘Mijn BIG-register’. Deze UHD wordt in april omgezet naar uw nieuwe UHD van 31 december 2022. 

Persoonlijk bericht eind april

Valt u in de groep zorgverleners voor wie het uitstel van toepassing was? Dan ontvangt u eind april een persoonlijk e-mailbericht met informatie over wat het opstarten van de herregistratieplicht voor u betekent. In dat bericht leest u ook vanaf wanneer aanvragen weer mogelijk is en vindt u meer informatie over de te kiezen werkervaringstermijnen en overige instructies. In de eerste helft van mei ontvangt u per post en in uw digitale dossier op mijn BIG-register de formele oproepbrief.

Aanvraag indienen nu nog niet mogelijk

Voor zorgverleners die behoren tot de uitstelgroep is het op dit moment nog niet mogelijk om digitaal een aanvraag voor herregistratie in te dienen. In het bericht van eind april wordt ook vermeld vanaf wanneer digitaal aanvragen weer mogelijk is.

Moet u door omstandigheden toch nu een aanvraag indienen? Dan kan dat alleen met een papieren aanvraagformulier. U kunt deze via het contactformulier aanvragen bij ons klantcontactcentrum.

Heeft u vragen: wacht nog even met stellen

Wij begrijpen dat er mogelijk vragen zijn naar aanleiding van dit bericht. Wij verwachten echter dat de meeste vragen beantwoord worden in het e-mailbericht dat u eind april van ons ontvangt. Ook komen er dan diverse Vragen&Antwoorden op deze website. Wij vragen u daarom nog niet te bellen of te mailen met vragen en nog even te wachten op nadere informatie.

Heeft u echter een vraag die niet kan wachten, neem dan contact op met ons klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.

Valt u niet in de uitstelgroep?

Ligt uw UHD tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2028, dan is het bovenstaande niet voor u van toepassing. U ontvangt net als voor de uitstelperiode ongeveer 6 tot 8 maanden voor uw UHD een standaard oproep.