Internetconsultatie vermelden BIG-nummer

Minister Bruins heeft de afgelopen maanden overleg gehad met beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland, over hoe het communiceren van het BIG-nummer er in de praktijk uit moet komen te zien. Het overleg heeft geleid tot aangepaste uitwerking van de regelgeving. Een ontwerpbesluit van minister Bruins over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer door zorgverleners, is op dit moment in internetconsultatie. Dit betekent dat iedereen die wil meedenken over het voorstel, hierop kan reageren.

De informatie in dit bericht is niet meer actueel. Lees de meest actuele informatie in het bericht: Nog geen handhaving op bekend maken BIG-nummer.

Voorstel

In het aangepaste voorstel staat nu dat zorgverleners patienten over hun BIG-nummer moeten informeren wanneer zij daar om vragen en dat zij het nummer moeten vermelden bij het gebruik van hun naam op hun website (of website van werkgever), in de e-mail ondertekening van e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden en in wachtruimten als hun naam daar wordt weergegeven.

Internetconsultatie

Het ontwerpbesluit gaat vandaag in internetconsultatie. Wilt u meedenken, dan kunt u tot 30 september 2019 uw ideeën of suggesties over het ontwerpbesluit meegeven via internetconsultatie.nl. Daarna neemt de minister een besluit. Het streven is om het aangepaste besluit uiterlijk 1 januari 2020 te publiceren en op 1 juli 2020 in werking te laten treden. Totdat het nieuwe besluit in werking treedt, handhaaft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet op de huidige, te wijzigingen uitwerking van de verplichting het BIG-nummer te vermelden.

Achtergrond bekend maken BIG-nummer

Patiënten kunnen het BIG-register raadplegen om te zien of hun zorgverlener geregistreerd is en daarmee bevoegd en gekwalificeerd is om zijn beroep uit te oefenen. Via het BIG-nummer is een BIG-geregistreerde zorgverlener eenvoudig terug te vinden in het BIG-register en het levert altijd de juiste uitkomst op. Om het voor patiënten makkelijker te maken BIG-nummer te vinden, wil minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) vastleggen wanneer BIG-geregistreerde zorgverleners hun BIG-nummer kenbaar moeten maken. Zo wordt het voor patiënten eenvoudiger om het BIG-nummer van hun behandelaar te achterhalen. Nu bepalen zorgverleners nog zelf of en waar zij hun BIG-nummer communiceren.