Nog geen handhaving op bekend maken BIG-nummer

De minister nam eerder een besluit over de verplichte vermelding van het BIG-nummer. Zorgverleners moeten patiënten over hun BIG-nummer informeren wanneer zij daar om vragen, het nummer vermelden bij het gebruik van hun naam op hun website (of website van werkgever) en in de e-mail ondertekening van e-mailberichten die zij beroepsmatig verzenden. De handhaving op de verplichting is in verband met de coronacrisis echter uitgesteld. 

Actuelere informatie beschikbaar. Lees ook het bericht 'Voornemen wijziging op bekend maken BIG-nummer'.

Uitstel handhaving nog steeds toepassing

Officieel gaat de regelgeving in op 1 januari 2021, maar in april 2020 besloot de minister al de handhaving uit te stellen in verband met de coronacrisis. Dit besluit is op dit moment nog steeds van toepassing.  

Minimaal een half jaar de tijd

Zodra er meer duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis wordt bekend gemaakt wanneer zorgverleners aan de verplichting moeten gaan voldoen. Zorgverleners krijgen dan minimaal een half jaar de tijd om de verplichting te implementeren. Ook komt er aan het begin van dat half jaar meer uitleg over de verplichting. Dit hebben beroeps- en brancheorganisaties eerder met VWS afgesproken. 

In het bericht 'Stand van zaken vermelding BIG-nummer' vindt u meer informatie over de verplichting en het uitstel.