Hoe ontvang ik een bewijs van inschrijving?

Zodra u ingeschreven bent in het BIG-register ontvangt u een bevestiging van inschrijving en uw BIG-nummer. Deze bevestiging is een officiële beschikking. U kunt uw geregistreerde gegevens ook altijd zelf inzien bij Mijn registratie. Ook een instantie kan altijd eenvoudig uw actuele registratie online opzoeken in het BIG register. Maar u kunt ook een Uittreksel BIG-register (summary) opvragen en direct downloaden. Dit is een digitaal gewaarmerkt document dat u kunt mailen naar vragende instantie. Dit uittreksel is altijd in het Nederlands en Engels opgesteld. Lees meer over het opvragen van een Uittreksel BIG-register